r-PET: průkopník 

r-PET

Dobrá dostupnost, vhodnost pro potraviny, vysoká kvalita - tyto vlastnosti dělají z materiálu r-PET tu nejlepší volbu pro udržitelné obaly. Společnost Greiner Packaging neustále zdokonaluje jak samotný materiál, tak procesy jeho zpracování.

Přehled výhod materiálu r-PET:

1
Vysoká transparentnost:

Díky vysoké průhlednosti materiálu r-PET se spotřebitelé mohou v supermarketu sami přesvědčit o čerstvosti balených potravin.

2
Dobrá dostupnost:

r-PET je snadno dostupný v Evropě i ve světě. Zákazníci společnosti Greiner Packaging využívají recyklovaný materiál od společnosti Greiner Recycling.

3
Potravinářská kvalita v kombinaci s recyklovaným obsahem: 

r-PET má pozitivní hodnocení EFSA, a proto může být použit jako (téměř) jediný mechanicky recyklovaný materiál pro potravinářské účely.

4
Nízká propustnost pro kyslík:

Díky svým dobrým bariérovým vlastnostem chrání r-PET výrobky obzvláště dobře před vnějšími vlivy, jako působení kyslíku či světla.

5
Vysoká snášenlivost s mastnými produkty:

Do materiálu r-PET lze bezpečně balit i výrobky s vysokým obsahem tuku.

r-PET je v současné době jediným mechanicky recyklovaným materiálem, který lze použít pro potravinářské účely. Důvodem jsou přísné podmínky stanovené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Aby materiál získal kladné hodnocení EFSA, musí splňovat řadu kritérií; r-PET tyto standardy zaručuje. A právě to z něj dělá velkou naději do budoucna. Výrobci potravin se totiž ocitají pod stále větším tlakem. Na jedné straně požadují spotřebitelé stále více udržitelných obalů. Na druhé straně se neustále zvyšují regulace a požadavky ze strany politických činitelů.

Recyklační závod na r-PET společnosti Greiner Recycling

S cílem uspokojit rostoucí poptávku po materiálu r-PET koupila společnost Greiner Packaging na podzim roku 2022 svůj první závod na recyklaci PET v Srbsku. Od té doby společnost nabízí pod názvem Greiner Recycling vločkový materiál r-PET v různých stupních čistoty, které jsou k dispozici zákazníkům společnosti Greiner Packaging. 
Díky Greiner Recycling posilujeme naše portfolio materiálů a rozšiřujeme naše know-how v oblasti recyklačních procesů, které jsou pro budoucnost tak důležité.

Budoucnost

Materiály PET a r-PET, stejně jako procesy zpracování materiálu a jeho dekorování, se neustále vyvíjejí. Společnost Greiner Packaging také neustále vyvíjí různá řešení z materiálu r-PET, například vyvíjí vysoce teplotně odolné kelímky z r-PET, nebo nabízí kelímky ze vstřikovaného r-PET. Konečným cílem celého odvětví do budoucna je vytvořit oběhový cyklus „tray-to-tray“ pro materiál r-PET, který udržuje recyklovaný PET v oběhu nezávisle na toku lahví. I zde společnost Greiner Packaging pracuje na mnoha projektech, aby tuto vizi uskutečnila.

r-PET HTS®

In Kontakt mit Hitze verliert herkömmliches a-PET an Stabilität. Daher ist es für Produkte, bei denen vor der Abfüllung eine Sterilisierung des Packmittels notwendig ist nicht einsetzbar. Mit r-PET HTS® entwickelt Greiner Packaging nun erstmals eine Lösung, die lebensmittelkonformes mechanisches Recyclingmaterial mit hoher Hitzebeständigkeit kombiniert.
V souladu s našimi cíli udržitelnosti, které důsledně sledujeme při všech našich obchodních rozhodnutích, věnujeme samozřejmě zvláštní pozornost tomu, že kromě toku lahví „bottle-to-bottle“ mohou vznikat i další toky materiálu r-PET tak, aby se v budoucnu z PET kelímku mohl opět stát PET kelímek. 

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky? Těšíme se na váš písemný dotaz!
Sebastian Diensthuber
Global Product Group Manager

FAQs

R-PET je zkratka pro recyklovaný polyethylentereftalát, což je typ plastu vyráběného ze zpětně získaného PET odpadu. Hlavní rozdíl mezi materiálem r-PET a primárním PET spočívá v tom, že r-PET se vyrábí z recyklovaných materiálů, zatímco primární PET se vyrábí z nových surovin.

r-PET je v současné době jediným široce dostupným mechanicky recyklovaným materiálem, který lze vzhledem k přísným požadavkům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) použít k potravinářským účelům. Společnost Greiner Packaging také intenzivně pracuje na rozvoji dalších mechanicky recyklovaných materiálů, jako jsou r-PP a r-PS. Tyto materiály však dosud nebyly v souladu s předpisy EU stanovícími požadavky pro materiály přicházejícími do kontaktu s potravinami, což znamená, že je zatím nelze používat k potravinářským účelům.

Po dopravení PET lahví slisovaných v balících do recyklačního závodu se provádí jejich třídění, čištění, zpracování a drcení. Tím vznikají vločky z materiálu r-PET, které lze následně dekontaminovat, a poté se z nich vyrábí obaly.

Recyklovaný materiál PET, který je dnes používán k výrobě obalů, se získává především z PET lahví. Procesy sběru nápojových PET lahví jsou již v provozu na celém světě, PET láhve jsou tedy k dispozici k recyklaci ve velkém množství. Kromě vysoké míry sběru k recyklaci mají tyto láhve ještě jednu rozhodující přednost – jsou obvykle průhledné nebo namodralé a buď bez dekorace nebo pouze doplněné snadno odnímatelnou etiketou či obalem. To má pozitivní vliv na kvalitu recyklovaného materiálu, recyklační procesy prováděné s využitím převážně průhledného, nepotištěného vstupního materiálu totiž poskytují podobně čistý výstupní materiál.

Používání recyklovaných materiálů přináší několik výhod z hlediska ochrany životního prostředí. Je to především úspora zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů spojených s výrobou primárních materiálů. Kromě toho má materiál PET vysokou kyslíkovou bariéru, což je výhodou z hlediska trvanlivosti a následné ochrany potravin.

R-PET lze použít k výrobě široké palety obalových materiálů, jako jsou kelímky, láhve, tácky, víčka atd.

V současné době se r-PET pro potravinářské účely vyrábí téměř výhradně ze shromážděných lahví. Použije-li se však tento materiál k výrobě předmětů, jako jsou kelímky a blistry, existuje v současné době pouze omezená možnost jeho opětovné recyklace. To se musí v budoucnu změnit, přičemž cílem je vytvořit recyklační tok - tzv. „tray-to-tray“ neboli od starého obalového materiálu k novému a zase zpět. Existuje již mnoho projektů, které takové toky řídí.

Dalším problémem je, že ve srovnání s jinými materiály, jako jsou například PS nebo PP, má běžný (r-) PET nižší tepelnou odolnost. U výrobků vyžadujících tepelnou odolnost bude (r-) PET HTS® v budoucnu zajímavou volbou.

Z hlediska výroby jsou k bezproblémovému zpracování r-PET zapotřebí dobré zkušenosti, protože vstupní recyklovaný materiál je méně homogenní než obaly vyrobené z primárního materiálu. Pokud jde o samotný výrobek, mohou se vyskytnout drobné rozdíly, zejména pokud jde o barvu. Zatímco výrobky z materiálu PET se vyznačují velmi vysokou průhledností, obaly vyrobené z r-PET mají poněkud šedavý/modravý/zelenkavý vzhled.

Příklady osvědčených postupů 

Společnost Greiner Packaging společně s mnoha zákazníky již úspěšně uvedla na trh obaly z r-PET. Jakkoli je každé řešení jedinečné, všechny projekty mají jedno společné: závazek k udržitelnému balení.