Sleeve

Při dekoraci výrobku pomocí sleeves je na výrobek aplikována tenká plastová hadice. Zahřátím pomocí páry nebo elektrického tepelného zářiče se sleeve smrští a přizpůsobí se formě daného výrobku. Sleeves lze navléknout přes vrch výrobku a aplikovat také na kulaté a nekulaté díly. Pro výrobu sleeves se využívá PET a OPS. Pomocí sleeves lze dekorovat také obaly, které mají speciální formu. Potisk lze na sleeves aplikovat pomocí hlubotisku, ofsetového tisku nebo flexotisku.

Sleeves přesvědčí i co do trvalé udržitelnosti. Při volbě materiálu dbáme na to, aby bylo možné sleeve od výrobku snadno oddělit. Díky tomu lze recyklovat maximum obalu. Na jednu stranu lze sleeve od obalu snadno oddělit díky perforaci usnadňující jeho strhnutí. Na druhou stranu lze také zvolit kombinace materiálů, které lze během recyklačního procesu oddělit automaticky. Sleeve může kromě toho obsahovat takzvané „digital watermarks“, které slouží k rozpoznání materiálu v třídírně odpadu a mohou také u pokladny zobrazovat dodatečné informace.
Výhody:

  • Lze zajistit celoplošnou dekoraci s vysoce kvalitním, rozmanitým vzhledem – matný, lesklý, průhledný a mnohem víc
  • Možnost oboustranného potisku
  • Možnost využití perforace pro lepší separaci materiálů
  • U multipacků (sestávajících ze 2, 4, 6 nebo 8 výrobků) lze aplikovat orientovaný sleeve – obrázek se u všech kelímků multipacku nachází vždy na přední straně
  • Sleeve se přizpůsobí každému tvaru, resp. každé geometrii obalu bez tvorby skladů - také konkávním, konvexním, kulatým, nekulatým tvarům
  • Poskytuje dostatek prostoru pro sdělení
  • V POS působí atraktivním dojmem – jsou nezaměnitelné

Novinky