Nobody is perfect.
But K3® r100 is pretty close.

Více než 90% recyklovatelnost - inovativní obal, který se automaticky roztřídí.

Zcela autonomní: Skvělá recyklovatelnost díky automatickému třídění

Díky inovaci produktu K3® r100 se nám podařilo dosáhnout vlastností, jaké tu ještě nebyly: Během likvidace odpadu se od sebe oddělí lepenkový plášť a plastový obal bez lidského zásahu. Dosažení vynikající recyklovatelnosti tak nezávisí, jako u všech dosavadních K3® obalů, na správném roztřídění obalu ze strany koncového spotřebitele, ale probíhá zcela automaticky v rámci likvidace odpadu.

Jak to funguje:

1
Automatické otevření

V rámci procesu likvidace odpadu se lepenkový plášť sám otevře.

2
Inovativní automatické třídění

Lepenka se sama, bez zásahu člověka, oddělí od plastového kelímku.

3
Více než 90% recyklovatelnost

Použité materiály lze likvidovat odděleně a poté může být provedena jejich recyklace.

> 90 %

Nejpřísnější standardy pro recyklaci vašich obalů

Skvělá recyklovatelnost nového obalového řešení K3® r100 byla potvrzena intenzivními zkouškami a testováním, provedeným uznávanými institucemi.
Více než 90% recyklovatelnost

Institut Cyclos-HTP potvrdil pro Německo a Francii více než 90% recyklovatelnost obalu K3® r100 se standardním hliníkovým víčkem. Použitím PP víčka lze zvýšit recyklovatelnost až na 98 %.

Hodnocení recyklovatelnosti – třída A

Iniciativa RecyClass zařadila K3® r100 do třídy A, která představuje nejvyšší stupeň recyklovatelnosti obalů. Toto ohodnocení se vztahuje k plastové části obalu. Recyklovatelnost lepenky se liší v závislosti na rozdílné infrastruktuře v jednotlivých zemích Evropské unie.

Působivá trvalá udržitelnost

V případě K3® r100 staví společnost Greiner Packaging na mnohaletých zkušenostech v oblasti designu obalů a opětovně zavádí nové standardy v oblasti inovací za účelem dalšího zvýšení aspektů trvalé udržitelnosti. Lepenkový plášť, který může být vyroben z recyklovaného materiálu, dodává plastovému kelímku stabilitu. Díky tomu lze vyrábět kelímky s velmi tenkou stěnou. V porovnání s dalšími obalovými řešeními se u kelímků K3® navíc výrazně sníží uhlíková stopa. Různé možnosti řešení designu, intuitivní trhací lišta, jakož i vnitřní strana lepenkového pláště, kterou lze potisknout, nabízejí optimální podmínky pro komunikaci s koncovým spotřebitelemodlišují výrobky v místě prodeje (POS).

Přesvědčte se sami:

Přehled výhod, které vám nabízí K3® r100

Více než 90% recyklovatelnost dle institutu Cyclos-HTP a na základě posouzení ze strany iniciativy RecyClass zařazení do třídy A pro recyklovatelnost výrobků.
 
Lepenkový plášť dodává plastovému kelímku stabilitu. Díky tomu lze vyrábět kelímky s velmi tenkou stěnou. Množství použitého plastu se tak sníží na minimum.
 
Díky snížení množství použitého plastu dochází k výrazné redukci emisí CO2.
Zadní strana lepenkového pláště se skvěle hodí pro komunikaci s koncovým spotřebitelem. Konzumenti, kteří se zajímají o životní prostředí, navíc vyhledávají možnosti, které jim umožňují třídit materiály ještě před likvidací. Proto jsou obaly stejně jako dříve vybaveny intuitivní trhací lištou, kterou je lze manuálně otevřít a zjistit další informace na vnitřní straně pláště. Díky novému designu je to ještě intuitivnější a jednodušší.
Jedinečné tvary a design, jakož i různé možnosti zušlechťování zajistí, že se bude výrobek v místě prodeje (POS) odlišovat od ostatních.
"
V podobě K3® r100 jsme dosáhli důležitého průlomu v otázce trvalé udržitelnosti a recyklovatelnosti.“
Jens Krause
Sales Director a K3® Product Category Manager ve společnosti Greiner Packaging

Kontaktujte nás

Máte další otázky? Těšíme se na Vaše písemné dotazy!
 
Jens Krause

Novinky