Nobody is perfect.
But K3® r100 is pretty close.

Více až 98%* recyklovatelnost - inovativní obal, který se automaticky roztřídí.

Zcela autonomní: Skvělá recyklovatelnost díky automatickému třídění

Díky inovaci produktu K3® r100 se nám podařilo dosáhnout vlastností, jaké tu ještě nebyly: Během likvidace odpadu se od sebe oddělí lepenkový plášť a plastový obal bez lidského zásahu. Dosažení vynikající recyklovatelnosti tak nezávisí, jako u všech dosavadních K3® obalů, na správném roztřídění obalu ze strany koncového spotřebitele, ale probíhá zcela automaticky v rámci likvidace odpadu.

Jak to funguje:

1
Automatické otevření

V rámci procesu likvidace odpadu se lepenkový plášť sám otevře.

2
Inovativní automatické třídění

Lepenka se sama, bez zásahu člověka, oddělí od plastového kelímku.

3
Více až 98%* recyklovatelnost

Použité materiály lze likvidovat odděleně a poté může být provedena jejich recyklace.

98 %

Působivá trvalá udržitelnost

V případě K3® r100 staví společnost Greiner Packaging na mnohaletých zkušenostech v oblasti designu obalů a opětovně zavádí nové standardy v oblasti inovací za účelem dalšího zvýšení aspektů trvalé udržitelnosti. Lepenkový plášť, který může být vyroben z recyklovaného materiálu, dodává plastovému kelímku stabilitu. Díky tomu lze vyrábět kelímky s velmi tenkou stěnou. V porovnání s dalšími obalovými řešeními se u kelímků K3® navíc výrazně sníží uhlíková stopa. Různé možnosti řešení designu, intuitivní trhací lišta, jakož i vnitřní strana lepenkového pláště, kterou lze potisknout, nabízejí optimální podmínky pro komunikaci s koncovým spotřebitelemodlišují výrobky v místě prodeje (POS).

Přehled výhod, které vám nabízí K3® r100

Recyklovatelnost až 98 %* podle Cyclos-HTP a třída A (pro plastovou část) pro recyklovatelnost podle RecyClass.
Lepenkový plášť dodává plastovému kelímku stabilitu. Díky tomu lze vyrábět kelímky s velmi tenkou stěnou. Množství použitého plastu se tak sníží na minimum.
 
Díky snížení množství použitého plastu dochází k výrazné redukci emisí CO2.
Zadní strana lepenkového pláště se skvěle hodí pro komunikaci s koncovým spotřebitelem. Konzumenti, kteří se zajímají o životní prostředí, navíc vyhledávají možnosti, které jim umožňují třídit materiály ještě před likvidací. Proto jsou obaly stejně jako dříve vybaveny intuitivní trhací lištou, kterou je lze manuálně otevřít a zjistit další informace na vnitřní straně pláště. Díky novému designu je to ještě intuitivnější a jednodušší.
Jedinečné tvary a design, jakož i různé možnosti zušlechťování zajistí, že se bude výrobek v místě prodeje (POS) odlišovat od ostatních.
*Testováno podle metodiky Cyclos-HTP (Německo) s PP platinou, v ostatních zemích závisí recyklovatelnost také na pokynech pro jednotlivé země a dostupné recyklační infrastruktuře.
"
V podobě K3® r100 jsme dosáhli důležitého průlomu v otázce trvalé udržitelnosti a recyklovatelnosti.“
Jens Krause
Sales Director a K3® Product Category Manager ve společnosti Greiner Packaging

Kontaktujte nás

Máte další otázky? Těšíme se na Vaše písemné dotazy!
 
Jens Krause

Novinky