Žijeme trvalou udržitelností

K odpovědnosti přistupujeme systematicky

Naše společnost produkuje stále více odpadu, zatímco obnovitelné suroviny jsou stále vzácnější. Není však snadné se obalů jednoduše vzdát. Join the Circular Revolution: Za součást řešení považujeme náš závazek přispět k realizaci oběhového hospodářství.

Tři pilíře pro životní prostředí

Plastové obaly mohou přispět ke snížení produkce CO2 protože jsou obzvláště lehké. Mimo jiné tak lze snížit zatížení nákladních automobilů a spotřebu energie. Díky kombinaci s recyklovaným materiálem, vysoké recyklovatelnosti, opakovaně použitelným obalům a výrobním podmínkám šetrným k životnímu prostředí, hovoří pro použití plastu opravdu mnohé, a to i ve srovnání s jinými řešeními.
Dosažení větší udržitelnosti je však komplexnější proces. Proto jsme náš přístup k udržitelnému designu obalů rozdělili do tří pilířů.

  • Klima: snížení uhlíkové stopy v rámci celého dodavatelského řetězce
  • Oběhové hospodářství: redukce množství odpadů na minimum pomocí „tří R“ Reduce, Reuse, Recycle
  • Účinné využívání zdrojů: menší spotřeba materiálu a energie

Zprávu o trvalé udržitelnosti.

Chcete se dozvědět více informací o tom, jak si společnost Greiner stojí na své cestě vstříc statusu udržitelné společnosti a na čem ještě musí zapracovat? Pak se podívejte na Zprávu o trvalé udržitelnosti 2023 společnosti Greiner.

Plast je potřeba odstranit z přírody a udržovat jej v koloběhu oběhového hospodářství tak dlouho, jak jen to bude možné. Naším nejvyšším cílem je globální oběhové hospodářství. Proto navrhujeme komplexní udržitelná obalová řešení zcela podle hesla „Reduce, Reuse, Recycle“. Klíčem jsou inovace – a to dokáží ocenit i naši zákazníci.

Uzavřený koloběh - od kelímku ke kelímku

Ve spolupráci s dalšími společnostmi vytvořila společnost Greiner Packaging jedinečný uzavřený koloběh pro kelímky na mléko ve školách, které jsou vyrobené z r-PET. Tento projekt ukazuje v malém měřítku, jak by mohlo do budoucna fungovat oběhové hospodářství.

Přejděme k podrobnostem

Obraťte se na nás

Pojďme společně vyvíjet udržitelné obaly.
Stefan Ebli
Head of Design & Prototyping Services

Díky bariérovým obalům zůstávají potraviny déle čerstvé, což se z hlediska udržitelnosti opravdu vyplatí. Vše k tomuto tématu najdete v naší složce s bariérovými řešeními a na bezplatném webináři.