Kontejnery

Kontejnery, které jsou hovorově často označovány jako kanystry, jsou nejčastěji využívány v chemickém průmyslu. Zvláštní důraz je v této kategorii produktů kladen na chování obalu při jeho vyprazdňování. Při vývoji nových forem obalů na to musí být brán zřetel stejně, jako na snadnou manipulaci.

Design hraje významnou roli také v otázce účinného využívání zdrojů – čím promyšlenější je design kontejneru, tím lépe lze redukovat zbytkové množství náplně na minimum. Také u výrobků, jako jsou tyto, lze využít r-PO.
Novinky