Household chemicals & detergents

I když si v uklízení nelibuje každý, najdeme je v každé domácnosti: prací a čisticí prostředky, jakož i chemikálie pro domácnost. U jejich obalů je kladen důraz především na téma „bezpečnost dětí“. 

Velkou roli hraje také téma convenience: Prací prostředky a přípravky na mytí nádobí jsou stále častěji baleny prakticky po jednotlivých dávkách. Jejich využití je snadné a postarají se o to, aby nebylo použito zbytečně velké množství čisticího prostředku a vody. Stále častěji lze na trhu z důvodu trvalé udržitelnosti nalézt také náhradní náplně, kde se u části těchto výrobků jedná o koncentrát. Díky tomu lze snadno redukovat využití zdrojů, například obalového materiálu. Klíčovým aspektem mnoha obalů je také integrovaná záruka originality

Produktová řešení

Trvalá udržitelnost

Společnost Greiner Packaging vyrábí kelímky, víčka, kyblíky, lahve a uzávěry pro trh Household chemicals & detergents. Přitom nebereme na lehkou váhu ani ochranu životního prostředí: Na jednu stranu sázíme na lehké obaly u kterých lze redukovat množství použitého materiálu a tím také emise CO2 při transportu. Na druhou stranu pro tyto obaly využíváme pokud možno post consumer recycled (PCR) materiály a dali jsme si za cíl, dosáhnout 100% recyklovatelnosti našich obalů. 

Kombinace lepenky a plastu na nových trzích

Nejlepším příkladem trvale udržitelných obalových řešení v kategorii pracích prostředků jsou K3®-F obaly. Díky speciálnímu skládacímu plášti, který je k plastovému kontejneru dodáván zvlášť, vyhovují obaly nejen požadavkům na design a ochranu životního prostředí, ale pomáhají také redukovat množství skladovaného zboží na minimum. Lepenkový plášť a plastový kontejner lze od sebe snadno oddělit a zrecyklovat. Obaly s nízkým podílem plastu – které lze na přání zákazníka vyrobit také z recyklovaného materiálu - mohou snížit emise CO2, přičemž ale i nadále zůstane zachována jeho stabilita díky lepenkovému plášti.
 

Novinky