Dekorační technologie

Při nákupu probíhá rozhodování často teprve přímo v obchodě, v point of sale. Vzhled výrobku má proto rozhodující význam. Určuje totiž, zda a jak ho konzument bude v regálu vnímat. Kromě formy hraje při koupi důležitou roli také dekorace resp. provedení obalu. Úspěšná řešení dekorací se vyznačují kreativitou, ale také kvalitou a funkčností.

Whitepaper

Různé obalové materiály mají různý dopad na klima. V našem bezplatném vydání White paper „Obtížná volba“ se dozvíte, které obalové řešení je nejšetrnější ke klimatu.
Ve společnosti Greiner Packaging kombinujeme všechny tyto faktory a díky tomu můžeme našim zákazníkům nabídnout širokou škálu dekorací Naší silnou stránkou jsou prémiové dekorace a velmi kvalitní formy provedení obalu. Při dekoraci našich obalů navíc klademe důraz na sledování aspektů trvalé udržitelnosti. Proto podporujeme především využití dobře recyklovatelných řešení z monomateriálu (dekorace a plastový obal jsou vyrobeny ze stejného plastu), alternativní dekorativní materiály, jako je travní papír, jakož i využití digital watermarks, které slouží k rozpoznání materiálu v třídírně odpadu a mohou také u pokladny zobrazovat dodatečné informace.