r-PET HTS®

Vysokoteplotně stabilní řešení pro obaly z r-PET
Za účelem dosažení cíle, jímž je fungující oběhové hospodářství, jde společnost Greiner Packaging velmi různými cestami – od úspory zdrojů a emisí CO2 až po zvýšení recyklovatelnosti obalů a větší využití recyklovaných materiálů. 

Potenciál r-PET

V potravinářském odvětví má recyklovaný PET (polyethylentereftalát) v současné době pozitivní hodnocení rizik od úřadu EFSA a může proto být používán v oblasti potravinářství. Ostatní mechanicky recyklované materiály jsou v současné době pro použití v potravinářských obalech většinou nevhodné. Mechanicky recyklovaný PET je také v relativně velkém množství získáván z materiálového cyklu. Nové plastové výrobky lze proto vyrábět až ze 100 % mechanicky recyklovaného PET a používat je v oblasti potravinářství. 

Problém tepla

Vzhledem ke svým chemickým vlastnostem mění PET při styku s teplem své materiálové vlastnosti (smršťuje se). Proto je běžný PET (a tedy i r-PET) jako materiál nevhodný pro výrobky, které jsou plněny do obalů při teplotách nad 60 °C. Je také nevhodný pro výrobky, jejichž obaly musí být před plněním sterilizovány při teplotě až 100 °C, jako je tomu u mnoha druhů jogurtů na bázi mléka. 

Zde přichází na řadu společnost Greiner Packaging, která vyvinula žáruvzdorné PET kelímky schopné krátkodobě odolávat teplotám až 100 °C. Tyto kelímky mohou být vyrobeny kompletně z recyklovaného materiálu. Inovace r-PET HTS® (sterilizace za horka) otevírá mlékárenskému průmyslu zcela nové možnosti balení výrobků udržitelným způsobem.  

Přehled výhod

1
Stabilita při vysokých teplotách

r-PET HTS® vydrží krátkodobě teplotu až 100 °C - v průběhu plnění nebo sterilizace.

2
Nízká propustnost kyslíku

PET má dobré bariérové vlastnosti a chrání výrobek před vnějšími vlivy.

3
lze použít recyklovaný materiál

V závislosti na aplikaci a požadavcích zákazníka mohou být obaly PET HTS® vyrobeny z recyklovaného materiálu.

Díky technologii PET HTS® můžeme zákazníkům z oblasti mlékárenské průmyslu nabídnout obalové řešení pro jejich výrobky, které jim umožní používat recyklovaný materiál, aniž by museli výrazně měnit svůj proces plnění.

Úspěšné testy

Společnost Greiner Packaging investovala v posledních letech do vývoje PET HTS®  mnoho času a odborných znalostí. A úspěšně! První testy prokázaly, že r-PET HTS® splňuje to, co slibuje. Společnost Greiner Packaging je ráda poskytne k dispozici pro pilotní projekty se zákazníky pro uvedení tohoto materiálu na trh.  

zájem?

Obraťte se na Sebastian Diensthuber, vedoucího oddělení designu a prototypů - rád vám zodpoví všechny vaše dotazy!
Sebastian Diensthuber
Global Product Group Manager

FAQs

Grundsätzlich besteht PET HTS® aus a-PET und einem mit dem Kunden gemeinsam definierten Anteil an r-PET. Um die HTS® Funktionalität zu ermöglichen werden spezielle (für den Recyclingprozess unwesentliche) Additive ergänzt.
Das Material kann einer kurzfristigen Einwirkung von bis zu 100°C standhalten.
Das Material eignet sich vor allem für Molkereianwendungen, bei denen die Verpackung unter hoher Temperatur sterilisiert werden muss, bevor das Molkereiprodukt abgefüllt werden kann. Ebenso eignet sich die Verpackung für Produkte, die heiß abgefüllt werden oder aus anderen Gründen kurzfristig hohen Temperaturen standhalten müssen.
Im Gegensatz zu (r-)PET halten herkömmliches (r-)PP und (r-)PS höheren Temperaturen stand. Diese beiden Materialien können im recycelten Zustand jedoch nicht für Lebensmittelanwendungen eingesetzt werden, da sie aktuell keine positive EFSA-Bewertung aufweisen. Damit ist r-PET das einzige Material, das auf breiter Basis für Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden kann. Entsprechend ist die Entwicklung r-PET HTS® auch eine große Chance für die Molkereiindustrie, recyceltes Material einzusetzen. Bereits länger am Markt existiert sogenanntes c-PET. Dieses hält ebenso hohen Temperaturen stand, ist jedoch fürs Recycling ungeeignet, weswegen sich Greiner Packaging gegen den Einsatz dieses Materials entscheidet.

Das Material eignet sich nicht für längere Hitzeeinwirkung – etwa im Rahmen von Sterilisation eines Lebensmittels oder Mikrowellenanwendungen.

Füllen Sie gerne das Kontaktformular aus oder wenden Sie sich direkt an Ihren Greiner Packaging Ansprechpartner. In einem gemeinsamen Gespräch werden wir Ihren Bedarf erheben und die weiteren Schritte definieren.