reIMAGINE Circularity

Jak řešíme inovace pro cirkulární svět

Všichni jsme zodpovědní za šetrné chování k naší planetě. Jako přední výrobce obalů jsme se zavázali k vytváření inovací pro cirkulární svět. Naše inovační dovednosti zahrnují nejen širokou škálu materiálů a technologií, abychom byli schopni nalézt to nejlepší a nejudržitelnější řešení pro každý myslitelný požadavek na výrobek, ale také vždy sledujeme požadavky na vývoj inovativních způsobů, jak šetřit zdroje.
Cesta k tomu se opírá o naši hlavní zásadu: Reduce, Reuse, Recycle. Maximální recyklovatelnost v kombinaci s odpovědným využíváním stávajících zdrojů díky úspoře materiálu a jeho opětovnému používání.
Tímto způsobem se snažíme čelit výzvám zítřka, abychom zachovali naše nejcennější společné bohatství.
Pojďme společně pracovat na udržitelném oběhovém hospodářství.
Join the Circular Revolution!

Přejděme k podrobnostem

Pojďme si o tom spolu pohovořit.

Konrad Wasserbauer
Director Circular Economy