Digitální vodoznaky

povyšují obaly na chytré obaly, které se snadněji třídí

Snadné a lepší třídění odpadů  z domácností je jednou z nejdůležitějších výzev fungujícího oběhového hospodářství. Toho lze dosáhnout například díky lepšímu rozpoznávání obalů před samotným recyklačním procesem, aby bylo možné ho provést efektivněji a zvýšit kvalitu recyklace. Společnost Greiner Packaging se jako výrobce obalů a aktivní zastánce trvale udržitelného oběhového hospodářství  zapojila do vývoje digitálních vodoznaků.

Tato nová technologie umožňuje:

 • Výrobu chytrých obalů
 • Snadné třídění
 • Vyšší míru recyklace
 • Dosažení lepší kvality recyklovaného materiálu

Cílem je snadná a důkladná recyklace co možná největšího množství našich obalů s cílem prodloužit jejich životní cyklus, a navýšit tak jejich skutečnou hodnotu.

Consumer Engagement díky jedinečným zážitkům s Augmented Reality

Digitální vodoznaky udávají obalům směr

Když je obal po použití vyhozen a odvezen do třídicího zařízení, které umí rozpoznávat digitální vodoznaky, lze tento vodoznak detekovat a dekódovat na třídicím pásu pomocí standardní kamery s vysokým rozlišením. V závislosti na zprostředkovaných charakteristických rysech lze obal následně automaticky usměrnit do správného třídicího toku odpadů. Tato metoda tak do budoucna umožní vznik druhově čistších materiálových toků a kvalitnějších recyklátů.

Digitální vodoznaky však mohou poskytovat mnohem více informací, než jen o vlastnostech obalu pro proces třídění. Přispívají k navýšení skutečné hodnoty ve všech fázích životního cyklu obalu: Poslouží například při skenování u pokladny v rámci maloobchodního prodeje, k posílení věrnosti spotřebitelů prostřednictvím doplňkových nabídek, nebo ke zvýšení transparentnosti celého dodavatelského řetězce.

Princip digitálních vodoznaků

Jednoduše klikněte na červené body a dozvíte se více informací

Algorytmy a software přeměňují tyto pixely na signály

Světlé, neviditelné kontrastní pixely zakomponované do designu obalu nebo reliéfu v plastovém kelímku.

Malé, pro lidské oko neviditelné kódy

Algorytmy a software přeměňují tyto pixely na signály

Integrace vodoznaků do designu obalu nebo vyražením přímo do plastového kelímku.

Výhody

Tato nová technologie nabízí nekonečné možnosti pro přenesení velkého množství údajů na obal. Údaje a informace lze kdykoli změnit bez toho, aby se musel měnit obal.

Umožňuje zvýšení míry třídění a kvality recyklátů, aby obaly nekončily na skládkách a v oceánech.

Všechny uvedené informace lze využít v rámci celého hodnotového řetězce - od výroby až po recyklaci.

Kontaktovat

Rádi byste hovořili s našimi experty na vodoznaky? Neváhejte nás kontaktovat.

Spojíme se s Vámi v co nejkratší době.
 
Fabian Grabner
Global Expert Product Management

Různé možnosti dekorování

Digitální vodoznaky lze ve společnosti Greiner Packaging snadno integrovat do různých druhů dekoru, ve kterém zůstanou lidskému oku skryty. Údaje lze kdykoli změnit bez toho, aby musel být měněn celý design obalu.

Výhody chytrého třídění leží v systému

Ještě je nelze využít v plném rozsahu. Proto Vám nyní nabízíme krátký přehled toho, co vše bude do budoucna možné.
 • Food/Non-Food
 • Složení materiálu
 • Podíl recyklátů od koncového spotřebitele (PCR)
 • Identifikace výrobce/majitele značky • Identifikace nových materiálů
 • Mono/multimateriálové obaly

Zvýšení míry třídění a kvality recyklátů, redukce množství obalů končících na skládkách a v oceánech.
 • Efektivní Supply Chain Management
 • Možnost zpětného dohledání výrobků
 • Prevence chyb, jako je špatné balení, označení nebo výrobky
 • Snadné a rychlé skenování v rámci celého dodavatelského řetězce
 • Žádné omezení produktivity systémů kamerové inspekce
 • Nepřerušované, automatické řízení zásob
 • Další digitální informace o produktu (výživové hodnoty, alergeny, původ, využití, Corporate Social Responsibility)
 • Flexibilní a dynamické marketingové kampaně v reálném čase
 • Cross-Selling / Upselling
 • Rychlejší odbavení / skenování
 • Kratší čekací doby u pokladen
 • Prevence selhání lidského faktoru
 • Skenování poškozených etiket
 • Jedinečné zážitky v rámci AR
 • Vyšší transparentnost výrobků
 • Přímá komunikace se zákazníkem
 • Consumer Engagement:
  • Přidaná hodnota ve formě receptů, inspirace, nápadů, her a zábavy
  • Návody k použití
  • Odkazy na e-shopy

HolyGrail 2.0: Společně se zasazujeme o využití digitálních vodoznaků

Jako partner iniciativy HolyGrail 2.0, řízené ze strany European Brands Association (AIM) ve spolupráci s Alliance to End Plastic Waste, podporuje společnost Greiner Packaging, společně s více než 130 společnostmi a organizacemi napříč celým obalovým a hodnotovým řetězcem, implementaci digitálních vodoznaků do obalů.

Značkoví výrobci, spolu s prodejci, zpracovateli, poskytovateli systémů a recyklačními společnostmi napříč celým hodnotovým řetězcem, organizují v rámci této iniciativy aktivity, např. vzorové průmyslové projekty, které mají otestovat proveditelnost technologií využívajících digitální vodoznaky a prokázat jejich potenciál.

News