Reduce: Méně je více

Méně materiálu znamená menší dopad na životní prostředí

K životnímu prostředí je nejšetrnější ten materiál, kterého není vůbec zapotřebí. Udržitelnost proto začíná u zdroje. Cílem je snížit spotřebu materiálu a emisí CO2.

V minulosti šlo především o jedno: vyniknout v místě prodeje – i když to často znamenalo použít více materiálu. To se zásadně změnilo: znečištění životního prostředí v důsledku plastového odpadu, cíle zaměřené na snižování emisí CO2, ale také ekonomické aspekty, jako je snížení hmotnosti a úspora místa při skladování, vedly ke změně paradigmat. Nejvyšší prioritou je snížení množství materiálu. O tom je právě první R - Reduce: méně materiálu totiž vždy znamená šetrnější přístup k životnímu prostředí.

Oběhové hospodářství také znamená: vyhýbat se potřebě materiálu jako takového. Join the Circular Revolution!

Názorný příklad s plasty

I malé změny mohou mít často velký dopad. Velké množství materiálu lze ušetřit například již jednoduchou optimalizací tvaru kelímku. Příklad:

U tohoto kelímku z PP lze díky minimálním úpravám tvaru ušetřit 20 % materiálu, což při množství 30 milionů kelímků ročně znamená úsporu 60 tun plastu. To má zase pozitivní vliv na bilanci CO2, protože se spotřebuje, zpracuje a nakonec zlikviduje méně surovin. Výsledkem optimalizací je mimo jiné také lepší stohovatelnost kelímků, a tím i potřeba menšího počtu nákladních aut pro přepravu, méně místa ve skladu, a tím i nižší spotřeba energie u chlazených výrobků.

Touto jednoduchou optimalizací tedy dosáhneme:

  • snížení hmotnosti o 20 %
  • úspory 60 tun plastů ročně (při produkci 30 milionů kelímků)
  • zlepšení bilance CO2
  • snížení počtu nákladních aut díky lepší stohovatelnosti
  • snížení potřeby prostoru a energie

Rádi bychom nabídli kompletní balíček vycházející z našich nápadů: udržitelné obaly, které zároveň umožňují diferenciaci v místě prodeje a jsou ekonomicky efektivní.

Stefan Ebli
Head of Design and Prototyping Services (DesPro)
Máte zájem o vývoj optimálního obalového řešení na míru? Kontaktujte nás.

Méně materiálu díky inovacím

Naše myšlenky se ubírají zcela novými směry. Na základě již úspěšně realizovaného konceptu – kelímek na ayran s kladívkovým efektem – v současné době pracujeme například na vývoji strukturovaného kelímku. Cílem bylo snížit množství použitého materiálu, aniž by se tím snížila tuhost a možnost maximálního zatížení produktu. Výsledkem je plastový kelímek, který vyniká zvláštním povrchem a vzhledem a který lze individualizovat pomocí ražby. Ražba dodává kelímku větší stabilitu, díky čemuž lze spotřebu materiálu ještě více redukovat.

Obraťte se na nás

Udržitelnosti můžeme dosáhnout pouze společně – komunikujme spolu!

Fabian Grabner
Global Expert Product Management

Příklady z praxe:

Tímto způsobem šetří naši zákazníci materiál – pro životní prostředí i pro vyšší hospodárnost:

Mimochodem: Náš sortiment K3® produktů je znám efektivním snížením množství použitého materiálu. Chcete se dozvědět více?