Personal Care & Cosmetics

V koupelně bylo vždycky důležité, aby obaly byly nejen praktické, ale i estetické a elegantní. Velkou roli hraje vzhled a vkusné ztvárnění obalu. Ale i v této oblasti směřuje trend stále více k udržitelným obalům, šetrným k životnímu prostředí, což hraje významnou úlohu v boji s plastovým odpadem. Avšak krása a ochrana životního prostředí se navzájem nevylučují. Právě naopak.

Kosmetické obaly zítřka jsou recyklovatelné, lehké, založené na plastu PCR, a vyznačují se sníženou uhlíkovou stopou. Vypadají přirozeně a organicky, vynikají jednoduchou krásou a po použití je lze recyklovat.

Plasty jsou lepší než jejich pověst

Pokud je budeme používat zodpovědně, stanou se dnešní obaly surovinami zítřka. Průmysl kosmetiky a péče o pleť to zjistil už dávno. Trend, obracející se zpět k mýdlům, která lze používat po dlouhou dobu, k tuhým šamponům nebo kondicionérům naznačuje, jak ekologicky odpovědné je v současné době myšlení spotřebitelů. A právě na to musí obalový průmysl adekvátně reagovat.

Řešení pro jednotlivé produkty

Požadavek na udržitelnost

Greiner Packaging vyrábí kelímkyNachhaltigkeit, víčka, lahve uzávěry (další seznam bude následovat) pro trh s výrobky pro osobní a kosmetickou péči. Zásadní roli přitom hraje trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí, které umožní lepší budoucnost pro všechny na této planetě. Proto upřednostňujeme lehké obaly, umožňující jak úsporu materiálu, tak redukci uhlíkové stopy při přepravě. Tam, kde je to možné, kromě toho používáme k výrobě těchto obalů recyklované materiály PCR (Post Consumer Recycled Plastics). Zároveň jsme si stanovili cíl, aby naše výrobky byly 100 % recyklovatelné, znovu využitelné nebo kompostovatelné.

Zcela konkrétně to znamená, že od samého počátku zvažujeme možnosti snížení objemu materiálu a tomu přizpůsobujeme také design výrobku - „Design for Recycling“ – zároveň průběžně testujeme možnosti použití nových, alternativních materiálů. Kromě toho spatřujeme velký potenciál i v opakovaně plnitelích obalech. Právě oblast osobní a kosmetické péče – „Personal Care“ – nabízí velký potenciál pro úsporu plastových obalů.

K3®

Historie úspěchu kombinace kartonu a plastu

Kombinace kartonu a plastu se osvědčily především v oblasti potravinářského průmyslu, kde se také velmi úspěšně prosadily. A právem. Šetří totiž značné množství plastu, což vede mimo jiné ke snížení emisí CO2. V oblasti osobní a kosmetické péče najdete zatím obaly z kartonu v kombinaci s plastem zřídka, mají však značný potenciál. Třeba v podobě lahví: opláštění z recyklovaného papírového kartonu poskytne tenkostěnné plastové lahvi potřebnou stabilitu. Společně tvoří trvale udržitelné řešení, které výrobek optimálně chrání. Kartonový obal lze od plastové lahve snadno oddělit a recyklovat.
 

Klíčem je design

Kromě trendů směřujících k trvale udržitelným obalům hraje design v oblasti kosmetiky a osobní péče stále velmi důležitou roli. Má v sobě spojovat jak funkčnost, tak trvalou udržitelnost. V této oblasti úzce spolupracujeme s naší vlastní designovou agenturou DesPro, která formou Design for Recycling zohledňuje recyklaci již od samého počátku vývoje nového obalu, aniž by zapomínala na snadnou manipulaci a atraktivitu obalů.

News