Recycle: Připraveni na budoucnost

Aby se obal opět stal obalem

Recyklace udržuje použitý materiál v oběhu a zabraňuje vzniku odpadu. Základní myšlenkou je, aby se v ideálním případě z kelímku na jogurt stal opět kelímek na jogurt, a ne pouze příslovečný květináč. Tento nejvyšší možný standard chceme nastavit právě v potravinářském odvětví. K dosažení tohoto cíle jsou nezbytné zásadní průlomy v obalovém průmyslu - od designu obalů, přes sběr odpadu, až po samotnou recyklaci. Ty je třeba rozvíjet společně, a proto vyzýváme naše partnery:
Join the Circular Revolution!

Recyklace přináší vlastní technické problémy a výzvy v otázkách regulace. Proto je tak důležité, aby všechny zúčastněné strany táhly za jeden provaz a dále posilovaly oběhové hospodářství. Zde Vám přinášíme přehled a příklady k tématům:

​​​​​

Recyklovatelnost je důležitá

Rozhodujícím faktorem je optimalizace recyklovatelnosti od samého počátku - klíčové slovo Design for Recycling. Ačkoli jsou monomateriálová řešení ideální pro opětovné použití v recyklačních zařízeních, není možné vyrobit všechny obaly pouze z jednoho materiálu. I zde je zapotřebí inovativní myšlenka – jako třeba v případě kelímku K3® r100, jehož kartonový obal se od plastového kelímku během procesu likvidace odpadu sám oddělí.

Některé důležité faktory pro posouzení recyklovatelnosti:
 • Pokud je to možné, použití pouze jednoho materiálu (monomateriál)
 • Snadné oddělení materiálů, pokud není žádoucí, nebo možné, použít monomateriál
 • Využívání bariérových materiálů úsporně a s rozmyslem
 • Zmenšení potištěné plochy nebo použití omyvatelného inkoustu
 • Použití tiskařských barev odpovídajících požadavkům EuPia
 • Zajištění detekovatelnosti (například vyvarování se použití barvy Carbon Black)
 • Optimalizace tříditelnosti, například úsporným používáním etiket
 • Vývoj obalů, které lze zcela vyprázdnit

Vždy jdeme s dobou a pozorně sledujeme trendy v recyklaci. Společně s naší sítí partnerů vyvíjíme inovativní produkty, které těmto novým trendům odpovídají.

3 regulatorní trendy

Měli byste respektovat tyto tři regulatorní trendy:
 1. Licenční poplatky za duální systém v závislosti na recyklovatelnosti
 2. Daně za spotřebu panenských plastů
 3. Povinný minimální podíl recyklovaného materiálu v obalech

Mechanická recyklace

Když se dnes hovoří o recyklaci, myslí se především recyklace mechanická. V současné době se jedná o nejčastěji používaný postup. Při tomto procesu se bez využití rozkladu chemických sloučenin získávají z plastového odpadu suroviny, z nichž lze následně znovu vyrábět další výrobky. Cílem je zachovat co nejvyšší kvalitu a vyrábět rovnocenné výrobky.

V současné době je pro naše hlavní obalová řešení pro potravinářský průmysl schválen pouze recyklovaný PET. Intenzivně se pracuje také na výrobě r-PP, r-PS a r-HDPE, které by byly vhodné pro styk s potravinami. Také naše společnost se podílí na mnoha projektech zaměřených na zavádění těchto materiálů.

V nepotravinářském segmentu již společnost Greiner Packaging dodává výrobky z r-PP – například cenami ověnčené obaly pro společnost Henkel se 50 % podílem r-PP.

Nejnovější trend: Obaly z r-PET

Pro potravinářský trh jsou k dispozici výrobky z recyklovaného PET. Neustále pracujeme na inovacích, které kombinují skvělé vlastnosti našich výrobků s podílem materiálu r-PET, který u některých výrobků dosahuje až 100 %.

Máte otázky týkající se r-PET a možností, které vám může nabídnout?

Máte otázky týkající se r-PET a možností, které vám může nabídnout?  S potěšením vám poskytneme radu a pomoc.

Peter Fessl
Director Operations Recycling

Chemická recyklace

V současné době se v oblasti recyklace běžně používá metoda mechanické recyklace. Naproti tomu chemická recyklace, nebo také pokročilá recyklace plastů, je stále v plenkách, ale nabízí velký potenciál, zejména využití dalších recyklovaných plastových materiálů, mimo PET, v potravinářském průmyslu. V rámci tohoto pokročilého výrobního procesu se získávají z plastového odpadu stejné suroviny na výrobu plastů, jaké se získávají z ropy. Díky tomu je kvalita výrobku shodná s kvalitou panenského plastu.

V současné době existují dvě výzvy, které je ještě nutné překonat:

 • CO2 bilance tohoto procesu zatím není optimální, jelikož vyžaduje velké množství energie. Díky tomu je tento materiál i dnes poměrně drahý. Vzhledem k tomu, že se na dalším vývoji těchto procesů neustále pracuje, by se to však mohlo brzy změnit.
 • Vyrobené plasty se často fyzicky neoddělují. Jelikož je surovina vyrobená z recyklovaného plastu v tomto případě totožná se surovinou vyrobenou ze surové ropy, procházejí obě suroviny při výrobě stejným zpracováním. Nelze tedy jednoznačně určit, jaký podíl plastů pochází z jakého zdroje. Řešením jsou systémy hmotnostní bilance, tj. certifikační systémy, jako je ISCC PLUS, které spotřebitelům poskytují jistotu, že při výrobě bylo použito určité minimální množství plastů z nefosilních zdrojů.

Společnost Greiner Packaging již pracuje na konkrétních projektech, které našim zákazníkům umožní využívat odpovídající pečeť ISCC PLUS. Téma chemické recyklace se vyplatí sledovat, abyste si do budoucna zajistili dobrou pozici na trhu.

Pojďme si o tom pohovořit. Vaše kontaktní osoba:

Florian Aschermayer
Global Senior Expert Sustainable Material Excellence

Přehled: Alternativní materiály

Mezi plasty je r-PET v současné době jediným recyklovaným materiálem, vznikajícím recyklací plastů od koncového spotřebitele (post-consumer recycling), který lze mechanicky recyklovat, a který zároveň získal pozitivní hodnocení EFSA (s výjimkou speciálních malých materiálových cyklů). Proto je to také jediný recyklovaný materiál, který máme v současné době k dispozici pro výrobu obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami.

Produkty Greiner Packaging:
 • lahve
 • víčka
 • tácky
 • vakuově tvarované obaly - blistry
 • kelímky
Dostupnost:
 • nepotravinářské (non-food) produkty: dostupné
 • potravinářské (food) produkty: dostupné
Na evropském trhu je k dispozici první omezené množství různých typů r-HDPE se schválením pro styk s potravinami ze strany úřadu FDA pro USA a malé množství s pozitivním hodnocením EFSA.

Produkty Greiner Packaging:
 • lahvičky na šampon
 • obaly na čisticí prostředky
Dostupnost:
 • nepotravinářské (non-food) produkty: snadno dostupné (s omezeními z hlediska kvality)
 • potravinářské (food) produkty: dostupné jen velmi omezeně
Mechanicky recyklovaný plast r-PP nezískal kladné hodnocení EFSA, proto není v současné době vhodný pro použití, při kterém dochází ke kontaktu s potravinami. V současnosti by však v případě výrobků, kde dochází ke styku s potravinami, mohl najít mechanicky recyklovaný PP uplatnění díky využití funkční bariéry. První chemické recykláty r-PP naznačují trend budoucího vývoje, avšak průmyslová výroba ve velkém množství bude pravděpodobně možná nejdříve za několik let.

Dostupnost:
 • nepotravinářské (non-food) produkty: snadno dostupné (s určitými omezeními z hlediska kvality, především s ohledem na barevné odstíny)
 • potravinářské (food) produkty: chemicky recyklovaný r-PP (na základě procesu pyrolýzy) je v menším množství dostupný již nyní a disponuje kladným hodnocením EFSA
Na základě kladných výsledků zátěžových testů (challenge tests) byla vypracována dokumentace pro schválení mechanicky recyklovaného PS ze strany Evropské agentury po bezpečnost potravin EFSA. Dokud však nebude vydáno kladné stanovisko EFSA, lze mechanicky recyklovaný PS využívat v potravinářství pouze za určitých podmínek. Výsledky prvních testů 100% recyklovaného materiálu z plastů od koncového spotřebitele (post-consumer recycling) jsou velice slibné. Menší množství chemicky recyklovaného PS by mělo být k dispozici již v roce 2021.

Produkty Greiner Packaging:
 • technické komponenty   
 • vakuově tvarované obaly - blistry
Dostupnost:
 • nepotravinářské (non-food) produkty: snadno dostupné (s omezeními z hlediska kvality),
 • potravinářské (food) produkty: již nyní je k dispozici PS z organického odpadu zhotovený pomocí biocirkulace, určený pro speciální použití (bilance hmotnosti).
Fosilní plasty jsou vyráběny z ropy. Nefosilní plasty mohou pocházet z různých zdrojů. K těm patří: biomasa, organický odpad, celulóza, škrob, cukrová třtina atd. Vstupní suroviny se dělí na různé generace:
 • Suroviny první generace: Potravinářské rostlinné suroviny, jako kukuřice. Ty zabírají osevní plochy.
 • Suroviny druhé generace: Nepotravinářská biomasa, jako listy a stonky. Jedná se o odpad. Nejsou využívány žádné zvláštní osevní plochy.
 • Suroviny třetí generace: organický odpad a výrobní odpad. Nejsou využívány žádné zvláštní osevní plochy.
Nefosilní plasty je možné rozdělit do několika kategorií – a to na vegetariánské, veganské a halal. Nefosilní plasty mohou, ale nemusí být kompostovatelné. Totéž platí pro bioplasty, které jsou recyklovatelné především tehdy, pokud existuje recyklační proud.

Dostupnost:
 • Bioplasty PP, PS a PE jsou převážně, ale ne výlučně dostupné již nyní, na základě hmotnostní bilance, a jsou schváleny pro použití jako potravinové obaly.
 • Dostupný je PET s 30% podílem bioplastu. Obsahuje cukrovou třtinu
  z Tchaj-wanu.
Fair Plastic se zakládá na myšlence očištění pobřežních oblastí světa od naplaveného plastového odpadu, při současném zajištění materiálového toku: Princip, který za tím stojí, je jednoduchý a zároveň sociálně orientovaný. Organizace, jako je společnost Plastic Bank®, iniciují a koordinují procesy sběru plastového odpadu, jeho třídění a zpracování přímo na místě. To vše probíhá ještě před přepravou plastového odpadu do závodů výrobců, například Greiner Packaging, kteří jej  přemění na nové plastové výrobky. Na jedné straně se tím vytváří povědomí o hodnotě plastu, a na druhé straně je místním sběračům zaručen jistý příjem, což přispívá k výrobě trvale udržitelných obalů s lepší uhlíkovou stopou.
 
Dostupnost:
V současné době jsou k dispozici různé recyklované materiály z Fair Plastic. Například r-PET, který je schválený pro použití v potravinářském průmyslu, a r-PP, jakož i r-HDPE pro obaly, které nepřichází do kontaktu s potravinami, např. pro čisticí prostředky nebo chemikálie používané v domácnostech.
 

Obraťte se na nás

Profitujte z našeho know-how v oblasti recyklace. Pojďme si o tom pohovořit!

Konrad Wasserbauer
Director Circular Economy

Whitepaper: Design for Recycling

V naší bezplatné Bílé knize se dozvíte, jak lze navrhovat a vytvářet udržitelné obaly.

Získejte více informací