Výrobní technologie

Široké spektrum technologií nabízí rozmanité možnosti
Rozsáhlé portfólio výrobků vyžaduje i rozmanitost výrobních technologií. Díky našemu širokému spektru technologií můžeme našim zákazníkům objektivně poradit a nabídnout jim přesně ta řešení, která jsou optimálně přizpůsobena individuálním požadavkům jejich projektu. Také v oblasti technologií je pro nás důležité, sledovat vývoj trhu. Nejen že díky tomu můžeme do našeho portfolia rychle a bez obtíží integrovat inovativní procesy, ale i my sami můžeme být aktivní, pokud jsou potřeba speciální řešení. Našim zákazníkům tak můžeme nabídnout technologie state of the art. U všech našich technologií je samozřejmostí trvale udržitelné využití zdrojů.
 

Whitepaper

Různé obalové materiály mají různý dopad na klima. V našem bezplatném vydání White paper „Obtížná volba“ se dozvíte, které obalové řešení je nejšetrnější ke klimatu.

Extruze fólií

V rámci extruze fólií jsou vyráběny fólie, ze kterých jsou dále zpracovávány obaly - v našem případě jsou využívány extrudované fólie k výrobě obalových řešení rigid packaging. Efektivní a nízkonákladové
 
Efektivní proces výroby velkého množství výrobků z fólií
Při extruzi fólií je roztaven plastový granulát - nový nebo recyklovaný materiál - a z něj je formována termoelastická fólie za pomoci tvarovací trysky. Fólie je nakonec zchlazena a navinuta na roli. Technologie zařízení umožňuje výrobu vícevrstvých fólií. Do prostřední vrstvy lze zapracovat recyklovaný materiál.

Použité materiály: především PP a PS
 

Tvarování termoplastů

Efektivní výroba milionů plastových dílů s nízkými náklady – to umožňuje tvarování termoplastů. Tvarování termoplastů je jednou z nejoblíbenějších metod výroby plastových obalů především u velkých sérií ve standardním formátu.
 
Ekonomická technologie pro velké série
Extrudované fólie jsou přivedeny ke stroji pro tvarování termoplastů a zahřáty.  Termoelastická fólie je v tvářecí formě natažena a stlačeným vzduchem zformována, zchlazena a vyražena. Kelímky jsou vyskládány a dle svého dalšího použití následně dále zpracovány nebo zabaleny. Mřížka, která zbude po vyražení výrobků, je pomleta přímo ve stroji a znovu použita při in-line extruzi fólií jako surový materiál pro prostřední vrstvu.

Použité materiály: termoelastická fólie z PS, PP, PET, r-PET, PE, ABS
Výrobky: jogurtové kelímky, vaničky na máslo, víčka, přepravky a mnoho dalšího.
 

Vstřikování

Široká škála různých forem a povrchových struktur dělá ze vstřikování žádanou výrobní technologii. Při výrobě plastových obalů je využívána tehdy, když mají být vytvořeny formy se zvláštním designem v malých nebo středních sériích.
 
Prověřený výrobní proces pro výlisky jakéhokoli typu
Vstřikování patří k nejrozšířenějším postupům výroby plastových dílů. Plastový granulát je roztaven a pod tlakem vstřikován do požadované formy, zchlazen, automaticky vyjmut nebo vyhozen. S pomocí procesu vstřikování lze vytvořit téměř všechny tvary výlisků, dokonce i s podkosem.

Použité materiály: především PP, PS
Výrobky: jogurtové kelímky, vaničky na máslo, víčka a mnoho dalšího.
 

Extruzní vyfukování

Formování pomocí extruzního vyfukování umožňuje výrobu dutých těles s velmi malou a velmi velkou geometrií – lze vyrobit tělesa o objemu od jednoho milimetru až po deset kubických metrů.
 
Osvědčený postup výroby dutých těles
Extruzní vyfukování umožňuje efektivně využívat extrémní formy a designy pro výrobu dutých těles. Při extruzním vyfukování je nejprve vytlačena hadice, ta se následně odřízne a přenese do tvářecí formy, kde je nafouknuta pomocí stlačeného vzduchu.

Použité materiály především PE
Výrobky: lahve, kanystry, dózy
 

Vstřikovací vyfukování s dloužením

Pomocí vstřikovacího vyfukování s dloužením jsou vyráběna dutá tělesa z plastu, jako např. PET lahve. Tato technologie se vyznačuje především exaktně tvarovanou oblastí hrdla, optimální kvalitou povrchu a pevností koncového výrobku.
 
Běžný proces pro výrobu dutých těles
Při vstřikovacím vyfukování s dloužením je granulát roztaven a vstřikováním je z něj vytvořen předlisek, který má již hotové hrdlo. Předlisek je následně nadloužen v druhé tvářecí formě a vyfouknut pomocí stlačeného vzduchu do vyfukovací formy do podoby hotového produktu. Vstřikování a vyfukování probíhají u společnosti Greiner Packaging v rámci jednoho procesu (1stupňový postup) , díky čemuž lze efektivně využít zbytkové teplo předlisku.

Použité materiály: především PET a PP.
Výrobky: lahve na vodu s objemem 5 galonů (bez BPA), dózy na koření, tuba na hořčici, kojenecké lahve (bez BPA). 
 

Technologie Kavoblow

V rámci inovativní technologie Kavoblow vyvinula společnost Greiner Packaging vstřikovací stroj, který kombinuje vysokou flexibilitu s tou nejvyšší produktivitou. Díky lineárnímu pohybu předlisku ze vstřikovacího stroje k vyfukovací stanici lze na tomto stroji využít tvářecí formy s vyšším počtem kavit. Pomocí Kavoblow lze vyrobit obaly s nepravidelným nebo výstředným hrdlem, jakož i individuální barevná provedení obalů s využitím mnoha variant materiálů. 

Použité materiály: PET, PP
Výrobky: především lahve na med, omáčky a ústní vodu, čisticí prostředky atd.