T-IML kelímek

Velmi kvalitní, lehký obal z jednoho materiálu
Kelímky vyráběné hlubokým tažením a dekorované metodou IML jsou stejně atraktivní jako jejich protějšky vyráběné metodou vstřikovacího odlévání, ale o něco udržitelnější.

Existuje mnoho způsobů, jak vytvořit udržitelný obal, nebo jak stávající verzi optimalizovat. Společnost Greiner Packaging považuje za svou povinnost pravidelně zkoumat a upravovat své portfolio výrobků s ohledem na aspekty trvalé udržitelnosti. Právě k tomu došlo u dekorace pomocí procesu IML. Zatímco dříve byla tato technologie nabízena pouze v kombinaci se vstřikovacím odléváním, vyvinula nyní společnost Greiner Packaging kelímky vyrobené pomocí hlubokého tažení a zdobené metodou IML. Ty jsou vizuálně atraktivní, při jejich výrobě se spotřebuje méně materiálu a jsou recyklovatelné.

Jak funguje T-IML?

Při in-mold labeling je do formy pro hluboké tažení, ve které je produkt tvarován, vložen label, který je následně neoddělitelně spojen s výsledným produktem. Tvarování a dekorace jsou při této metodě dekorování prováděny v jednom procesním kroku.

Výhody přehledně

Kelímky vyráběné hlubokým tažením vyžadují méně plastu než kelímky odlévané, což na jedné straně šetří zdroje a na druhé straně jsou kelímky lehčí. Díky tomu je kvůli nim při transportu vyprodukováno méně CO2.
 
Jak kelímek, tak etiketa pro IML jsou vyrobeny z PP, což z obalu činí monomateriálové řešení, které je skvěle recyklovatelné. Rovněž je možné využít recyklované materiály, což je zohledňováno v souladu s platnými schvalovacími postupy.
Fólie používaná pro hluboké tažení může na přání zákazníka plnit funkce bariéry - například ochrana proti působení kyslíku, světla nebo ztrátě aroma. Tím se prodlužuje trvanlivost potravin uzavřených v obalu, což pomáhá předcházet plýtvání potravinami.
IML je obzvláště kvalitní forma dekorace obalů: Dekoraci je možné realizovat v matném, hrubém, lesklém nebo soft-touch provedení a kvalita tisku odpovídá kvalitě fotografií. To znamená, že v Point of Sale vnímají spotřebitelé IML obaly velmi dobře.
Společnost Greiner Packaging je odborníkem v oblasti hlubokého tažení. V podobě T-IML společnost dále rozšiřuje své know-how. Zákazníci mohou těžit ze široké nabídky produktů vyráběných pomocí hlubokého tažení a z bohatých, dlouholetých zkušeností společnosti Greiner Packaging.

První řešení jsou již k dispozici

Společnost Greiner Packaging je již schopna vyrábět kelímky s využitím metody T-IML: investovala totiž do zkušební formy. V nabídce se tak již nyní nachází kelímky o průměru 95 mm a objemu 500 ml. Přechodem ze vstřikovacího odlévání na hluboké tažení se hmotnost kelímku u tohoto formátu snížila z 15 g na 11,4 g, což odpovídá redukci o 25 %.

Ve společnosti Greiner Packaging se snažíme o realizaci oběhového hospodářství a chceme mít v tomto ohledu širokou základnu, na které můžeme stavět. Na jedné straně si při výrobě našich nových T-IML kelímků vystačíme s menším množstvím materiálu a na straně druhé je lze optimálně recyklovat. Tento přístup přesně odpovídá našim představám
Philipp Maurer
Key Account Manager společnosti Greiner Packaging

Být v kontaktu

Philipp Maurer
Sales Manager

News