Bariérové technologie

Best before

Inovativní bariérová řešení vytvářejí u obalů rozhodující přidanou hodnotu. Potravinové obaly nejsou pouze atraktivní schránkou pro výrobek - jsou klíčovým faktorem při transportu obsahu té nejvyšší kvality od plnicí linky ke konzumentovi. Z bariérových řešení profitují obsahy balení, které vyžadují zvláště vysokou ochranu před vnějšími vlivy.

Věděli jste že existuje mono různých druhů bariér?.

  • Bariéra zabraňující migraci kyslíku nebo oboustranné migraci (zevnitř ven): Výrobek muže poškodit nejen kyslík pronikající z venku. Může ho ohrozit také kyslík, který se do obalu dostal při balení. Aby k tomuto efektu nedošlo, jsou výrobky často baleny v dusíkové atmosféře.
  • Bariéra proti ztrátě aroma
  • Bariéra před světlem: Jsou využívány tmavé materiály, které jsou vstřikovány ve formě vrstev, například u vaniček na máslo (máslo je rozkládáno vlivem UV paprsků, normální „světlá“ vanička proto neposkytuje dostatek ochrany).

Whitepaper

Různé obalové materiály mají různý dopad na klima. V našem bezplatném vydání White paper „Obtížná volba“ se dozvíte, které obalové řešení je nejšetrnější ke klimatu.

Nová úroveň trvanlivosti potravin

Požadavky moderních konzumentů na trvanlivost výrobků bez využití konzervačních látek, při současném zachování vysoké ochrany výrobku, jsou stále vyšší. Proto klademe velký důraz na širokou nabídku přizpůsobenou cílovým skupinám a rozvíjíme různé bariérové technologie.

Složka s bariérovými řešeními

Chcete si stáhnout všechny naše informace o bariérových obalech najednou? Zde naleznete složku s veškerými informacemi.

Related articles