Bariérové technologie

Best before

Inovativní bariérová řešení vytvářejí u obalů rozhodující přidanou hodnotu. Potravinové obaly nejsou pouze atraktivní schránkou pro výrobek - jsou klíčovým faktorem při transportu obsahu té nejvyšší kvality od plnicí linky ke konzumentovi. Z bariérových řešení profitují obsahy balení, které vyžadují zvláště vysokou ochranu před vnějšími vlivy.

Innovation Days 2021

Propásli jste během naší červnové virtuální akce Innovation Days Keynote Speech naší expertky na bariérovou technologii, Bettiny Schrenk? Žádný problém: nahrávka živého vstupu je Vám nyní k dispozici.

Věděli jste že existuje mono různých druhů bariér?.

  • Bariéra zabraňující migraci kyslíku nebo oboustranné migraci (zevnitř ven): Výrobek muže poškodit nejen kyslík pronikající z venku. Může ho ohrozit také kyslík, který se do obalu dostal při balení. Aby k tomuto efektu nedošlo, jsou výrobky často baleny v dusíkové atmosféře.
  • Bariéra proti ztrátě aroma
  • Bariéra před světlem: Jsou využívány tmavé materiály, které jsou vstřikovány ve formě vrstev, například u vaniček na máslo (máslo je rozkládáno vlivem UV paprsků, normální „světlá“ vanička proto neposkytuje dostatek ochrany).

Nová úroveň trvanlivosti potravin

Požadavky moderních konzumentů na trvanlivost výrobků bez využití konzervačních látek, při současném zachování vysoké ochrany výrobku, jsou stále vyšší. Proto klademe velký důraz na širokou nabídku přizpůsobenou cílovým skupinám a rozvíjíme různé bariérové technologie.

Related articles