Compliance

Z koncernu Greiner, který má téměř 150letou historii, se v posledních letech stal opravdu globální hráč. Našim zákazníkům jsme nablízku díky více než 125 pobočkám po celém světě a můžeme tak flexibilně reagovat na jejich potřeby. Ale komplexní organizace s sebou také přináší výzvy.
S pomocí tohoto kodexu chování chceme vytvořit základ, na kterém bude naše společnost moci i v budoucnu trvale udržitelně stavět. Základem tohoto kodexu je filosofie společnosti Greiner, která se soustředí na globální zaměření koncernu, atraktivitu společnosti jako zaměstnavatele a poskytovatele služeb, jakož i odbornost našeho jednání. Pravidla chování, která jsou z těchto principů odvozena, jsme zakotvili v našem kodexu chování a poskytli jsme je všem zaměstnancům, ale také zákazníkům a obchodním partnerům.
Představuje pomůcku pro trvale udržitelné zajištění integrity našeho chování.

Na co se zaměřujeme:

Žijeme našimi hodnotami, chováme se právně a eticky korektně!
Jako představenstvo společnosti uděláme vše pro to, aby byly standardy zanesené v tomto kodexu chování trvale udržitelně realizovány a dodržovány ve všech částech koncernu.
Chceme jít zcela vědomě příkladem. Vyzýváme všechny zaměstnance, aby šli po této cestě s námi.
Ke kodexu chování »

Certifikace systému Compliance Management společnosti Greiner

Těší nás, že Vás můžeme informovat o tom, že náš systém „Greiner Compliance Management System“ získal celosvětově platnou certifikaci ISO 37301 a ISO 37001.