Do the innovation

Trendy současnosti a budoucnosti

Ve společnosti Greiner Packaging formujeme budoucnost obalového průmyslu. Dnes, zítra a stále dál. Proto se jednoduše nezabýváme pouze momentálně relevantními trendy, ale naprosto přesně analyzujeme, jaký vývoj bude pro nás a naše zákazníky v tomto oboru v nadcházejících letech relevantní. Díky tomu můžeme neustále nabízet řešení na míru.  

Blízká budoucnost

V nadcházejících měsících a letech se budeme zabývat především dvěma trendy: digitalizací a přechodem na opravdové oběhové hospodářství. Zatímco první trend zvýší flexibilitu a rychlost, ovlivní druhý trend především nový design obalů a jejich koncepty, zvýšené využití recyklovaného materiálu a obecné zohlednění všech známých faktorů trvalé udržitelnosti v rámci výroby obalů.

Střednědobá budoucnost

Nákup zboží se výrazně změní. Obchod, tak jak ho dnes známe, bude nahrazen novými koncepty maloobchodního prodeje. Digitalizace umožňuje výrobu chytrých obalů se senzory. Výsledkem může být oslovení zákazníků a informační kampaně ve velkém měřítku.

Dlouhodobá budoucnost

Nové obchodní modely změní průmysl od základů. Trendy, jako je 3D tisk obalů nebo umělá inteligence, ovlivní odvětví obalových materiálů tak, jako třeba inovativní plniva, která mohou zajistit zvláštní vlastnosti obalů.

Open innovation

Myslíme si: Inovace je společenským projektem. Čím více lidí přispěje svým know-how, tím lépe jsme schopni urychlit vývoj nových řešení. Proto do inovačních procesů zapojujeme mnoho našich zaměstnanců a jsme také otevření partnerstvím, kooperaci a výměně informací a zkušeností s externími partnery. Výzvy budoucnosti se totiž netýkají pouze nás, ale celého odvětví. Rádi byste s námi spolupracovali? Let’s do the innovation – together! Těšíme se na kontakt s Vámi.

Příběhy o úspěchu