Využíváme alternativní materiály

Od recyklátů až po materiály na agro a bio bázi.

Zmetky z naší vlastní výroby samozřejmě používáme ve výrobě již dlouhou dobu. To je snadné. Ale použití recyklovaného materiálu, který byl získán z odpadu konzumentů, už tak snadné není. Takový recyklát je totiž velmi žádaný. Proto není snadné jej získat. Navíc je kvalita tohoto recyklovaného materiálu ještě stále proměnlivá.

Přísná jsou také zákonná ustanovení - především tehdy, když se jedná o obaly pro potraviny. Momentálně nejsou pro tyto účely povoleny téměř žádné materiály. V Evropě se v této otázce řídíme údaji European Food Safety Authority (EFSA). Ta hodnotí, jaké materiály jsou vhodné pro výrobu potravinových obalů. V USA se touto problematikou zabývá Food and Drug Administration (FDA). Čeká nás tedy ještě mnoho výzev, které bude nutné zvládnout. Ale my říkáme: Challenge accepted! Zabýváme se následujícími materiálovými toky:

Materiálové toky

r-PET je v současnosti jediný recyklovaný materiál, vznikající recyklací plastů od koncového spotřebitele (post-consumer recycling), který lze mechanicky recyklovat, a který zároveň získal kladné hodnocení Evropské agentury pro bezpečnost potravin EFSA (s výjimkou speciálních malých materiálových cyklů). Díky tomu může tento materiál přijít do přímého styku také s potravinami. Mechanická recyklace r-PET plastů úspěšně probíhá již mnoho let. Počítáme s tím, že v příštích letech bude možné kromě PET lahví recyklovat i další plastové obaly z PET (např. misky na ovoce, kelímky, tácky).

Produkty Greiner Packaging:
 • lahve
 • víčka
 • tácky
 • vakuově tvarované obaly - blistry
 • kelímky
Dostupnost:
 • nepotravinářské (non-food) produkty: dostupné
 • potravinářské (food) produkty: dostupné
r-HDPE má certifikát FDA s recyklačním kódem, avšak (až na několik speciálních výjimek) nezískal kladné hodnocení Evropské agentury po bezpečnost potravin EFSA.
Již nyní je možné provádět mechanickou recyklaci r-PE, avšak tento materiál lze momentálně využívat pouze k výrobě obalů některých kosmetických produktů. O chemické recyklaci se uvažuje v horizontu příštích několika let.

Produkty Greiner Packaging:
 • lahvičky na šampon
 • obaly na čisticí prostředky
Dostupnost:
 • nepotravinářské (non-food) produkty: snadno dostupné (s omezeními z hlediska kvality)
 • potravinářské (food) produkty: dostupné jen velmi omezeně
Mechanicky recyklovaný plast r-PP nezískal kladné hodnocení EFSA, proto není v současné době vhodný pro použití, při kterém dochází ke kontaktu s potravinami. V současnosti by však v případě výrobků, kde dochází ke styku s potravinami, mohl najít mechanicky recyklovaný PP uplatnění díky využití funkční bariéry. První chemické recykláty r-PP naznačují trend budoucího vývoje, avšak průmyslová výroba ve velkém množství bude pravděpodobně možná nejdříve za několik let.

Dostupnost:
 • nepotravinářské (non-food) produkty: snadno dostupné (s určitými omezeními z hlediska kvality, především s ohledem na barevné odstíny)
 • potravinářské (food) produkty: chemicky recyklovaný r-PP (na základě procesu pyrolýzy) je v menším množství dostupný již nyní a disponuje kladným hodnocením EFSA
Na základě kladných výsledků zátěžových testů (challenge tests) byla vypracována dokumentace pro schválení mechanicky recyklovaného PS ze strany Evropské agentury po bezpečnost potravin EFSA. Dokud však nebude vydáno kladné stanovisko EFSA, lze mechanicky recyklovaný PS využívat v potravinářství pouze za určitých podmínek. Výsledky prvních testů 100% recyklovaného materiálu z plastů od koncového spotřebitele (post-consumer recycling) jsou velice slibné. Menší množství chemicky recyklovaného PS by mělo být k dispozici již v roce 2021.

Produkty Greiner Packaging:
 • technické komponenty   
 • vakuově tvarované obaly - blistry
Dostupnost:
 • nepotravinářské (non-food) produkty: snadno dostupné (s omezeními z hlediska kvality),
 • potravinářské (food) produkty: již nyní je k dispozici PS z organického odpadu zhotovený pomocí biocirkulace, určený pro speciální použití (bilance hmotnosti).
Fosilní plasty jsou vyráběny z ropy. Nefosilní plasty mohou pocházet z různých zdrojů. K těm patří: biomasa, organický odpad, celulóza, škrob, cukrová třtina atd. Vstupní suroviny se dělí na různé generace:
 • Suroviny první generace: Potravinářské rostlinné suroviny, jako kukuřice. Ty zabírají osevní plochy.
 • Suroviny druhé generace: Nepotravinářská biomasa, jako listy a stonky. Jedná se o odpad. Nejsou využívány žádné zvláštní osevní plochy.
 • Suroviny třetí generace: organický odpad a výrobní odpad. Nejsou využívány žádné zvláštní osevní plochy.
Nefosilní plasty je možné rozdělit do několika kategorií – a to na vegetariánské, veganské a halal. Nefosilní plasty mohou, ale nemusí být kompostovatelné. Totéž platí pro bioplasty, které jsou recyklovatelné především tehdy, pokud existuje recyklační proud.

Dostupnost:
 • Bioplasty PP, PS a PE jsou převážně, ale ne výlučně dostupné již nyní, na základě hmotnostní bilance, a jsou schváleny pro použití jako potravinové obaly.
 • Dostupný je PET s 30% podílem bioplastu. Obsahuje cukrovou třtinu
  z Tchaj-wanu.
Fair Plastic se zakládá na myšlence očištění pobřežních oblastí světa od naplaveného plastového odpadu, při současném zajištění materiálového toku: Princip, který za tím stojí, je jednoduchý a zároveň sociálně orientovaný. Organizace, jako je společnost Plastic Bank®, iniciují a koordinují procesy sběru plastového odpadu, jeho třídění a zpracování přímo na místě. To vše probíhá ještě před přepravou plastového odpadu do závodů výrobců, například Greiner Packaging, kteří jej  přemění na nové plastové výrobky. Na jedné straně se tím vytváří povědomí o hodnotě plastu, a na druhé straně je místním sběračům zaručen jistý příjem, což přispívá k výrobě trvale udržitelných obalů s lepší uhlíkovou stopou.
 
Dostupnost:
V současné době jsou k dispozici různé recyklované materiály z Fair Plastic. Například r-PET, který je schválený pro použití v potravinářském průmyslu, a r-PP, jakož i r-HDPE pro obaly, které nepřichází do kontaktu s potravinami, např. pro čisticí prostředky nebo chemikálie používané v domácnostech.
 

Hromadná bilance a certifikace

Chemicky recyklované materiály, a rovněž materiály z nefosilních surovin jsou v současné době využívány na základě hmotnostní bilance: Jako výrobce plastových obalů se ucházíme o certifikát pro materiálový tok, jehož prostřednictvím přispějeme k využití chemicky recyklovaného plastu, nebo materiálu vyrobeného z obnovitelných zdrojů.
První pobočky společnosti Greiner Packaging již mají certifikaci ISCC PLUS, proto mohou při zpracování chemicky recyklovaných plastů a bioplastů označit příslušné obaly logem ISCC PLUS. Certifikát ISCC PLUS je ověřitelným dokladem o použití chemicky recyklovaných plastů a bioplastů.

Novinky