Naše spolupráce se společností Plastik Bank

Podnikáme kroky proti plastovému odpadu

Jako společnost vyrábějící plasty jsme si vědomi své zodpovědnosti vůči přírodě a společnosti. Znečišťování moří představuje jednu z největších ekologických výzev. Proto jsme si dali za cíl, uchovat zemi pro další generace. Je to velmi ambiciózní cíl - ale my děláme vše proto, abychom ho dosáhli. Plastový odpad podstatnou měrou přispívá ke globálnímu znečišťování moří. Kvůli chybějícím systémům pro likvidaci odpadů dochází k masivnímu znečišťování moří především v asijských zemích.

16
mil.

sesbíraných lahví

331

extrahovaných tun

5

podporovaných komunit

228

podporovaných osob

Méně plastu v mořích - méně chudoby

Spolupráce se společností Plastic Bank® v boji proti znečišťování plastovými odpady je dalším krokem společnosti Greiner Packaging na cestě k trvale udržitelnému oběhovému hospodářství. Společnost Plastic Bank® se s pomocí sběrných center na Filipínách zasazuje o to, aby se zastavilo šíření plastového odpadu v mořích. Dochází k výstavbě recyklačních ekosystémů v pobřežních obcích, jakož i ke zpracování posbíraného materiálu za účelem jeho opětovného zařazení do globálního oběhu plastů. Navíc získávají sběrači společnosti Plastic Bank® za posbíraný plast bonus, který je podporou jejich jinak minimálních příjmů. Recyklovaný materiál je následně označován jako „Social Plastic®“, jelikož má kromě ekologického i sociální užitek.

Byli jsme se podívat přímo na místě a velice nás těší, že tento ekosystém, který v Manile podporujeme, hraje důležitou roli v boji proti plastovému odpadu v mořích. Tento projekt názorně ukazuje, jak může tento koloběh reálně fungovat.
Michael Frick
Global Key Account Director, Greiner Packaging

Otevření pěti sběrných stanic v Manile

Společnost Greiner Packaging podpořila společnost Plastic Bank® při zahájení provozu pěti sběrných stanic v Manile. Hned po Číně a Indonésii jsou Filipíny třetím největším producentem plastového odpadu na světě. Jen na Filipínách končí v moři každoročně odhadem 2 000 000 tun plastu. Experti předpokládají, že se jen přes filipínskou řeku Pasig do moře ročně dostane asi 64 000 tun plastů.
Právě zde se společnost Greiner Packaging zasazuje finančně a sociálně o změnu: Sběrači přinášejí plasty do sběrných stanic, ty jsou zde vytříděny a následně zpracovány do formy granulátu. Ten je prodáván výrobním společnostem, které ve svých výrobcích nebo obalech využívají recyklovaný materiál. Momentálně pro společnost Plastic Bank® pracuje 184 oficiálních sběračů z obcí v okolí Manily, kteří mají dohromady 736 členů domácnosti.
 

Náš přínos

„Díky sběru plastového odpadu je potlačována chudoba a dochází také k čištění životního prostředí, což výrazně přispívá k oběhovému hospodářství. Se společností Plastic Bank® si klademe společný cíl, zabránit přílivu plastu do moří a osvobodit místní obyvatele od chudoby.“
Manfred Stanek
Manfred Stanek, CEO společnosti Greiner Packaging

Náš partner

Společnost Plastic Bank® vytváří etické recyklační ekosystémy v pobřežních obcích a dodává materiály, které je možné opětovně zařadit do globálního výrobního dodavatelského řetězce. Posbíraný odpad se znovu zrodí jako Social Plastic®, který je integrován do výrobků a obalů jako součást uzavřeného dodavatelského řetězce.
Na jednu stranu to znamená podporu regenerativní společnosti a pomoc světu zastavit znečišťování moří plastovými odpady. Na druhou stranu dochází ke zlepšení života těch, kteří se sběrem pomáhají. Za posbíraný plast obdrží prémii, aby mohli pokrýt základní potřeby svých rodin, jako je nákup potravin, otopu, financování školní docházky nebo platba zdravotního pojištění. Momentálně působí společnost Plastic Bank® na Haiti, v Brazílii, Indonésii, na Filipínách a v Egyptě.
 
Společně se zástupci společnosti Plastic Bank® jsme si vědomi závažnosti situace a zavázali jsme se, že podpoříme místní obce v boji proti plastovému odpadu. Jen od května 2019 do února 2020 bylo z moře odstraněno 175 000 kilogramů plastu, což naprosto předčilo veškerá očekávání.
 
Theresa Wieser
Marketing Manager, Greiner Packaging

Otevření centra pro sběr plastového odpadu v Manile

Video u příležitosti otevření prvního společného centra pro sběr plastového odpadu v Manile popisuje spolupráci společností Greiner Packaging a Plastic Bank®.
 

Kurzvideos

Neuigkeiten