Naše řešení

Mnoho opatření pro dosažení společného cíle

Momentálně probíhá výzkum na všech frontách. Celý plastikářský průmysl chce být trvale udržitelnější. A tak je to správně. Je pro nás důležité se toho účastnit s širokým záběrem. Proto se zaměřujeme na několik přístupů:

  • Redukci použitého materiálu
  • Design for recycling
  • Použití alternativních materiálů
  • Vývoj multi-use obalů