Trvale udržitelný přístup pro skvělou budoucnost

Společnost Greiner Packaging podporuje přechod na oběhové hospodářství

V roce 1950 byl svět téměř bez plastů. Dnes jsou plasty obsaženy ve většině předmětů každodenního použití. Má to své dobré důvody: Plast je lehký a nerozbitný. A lze ho flexibilně formovat.

Nevýhoda: Mnoho výrobků z plastu je použito pouze jednou. Poté skončí v odpadu nebo dokonce v přírodě. To je špatné pro životní prostředí, a hospodářství tak uniká cenná surovina.  Díky mnoha opatřením se zasazujeme za zodpovědné zacházení s plasty.

Trvalá udržitelnost a plasty si neodporují

Asi dvě třetiny všech plastových odpadů jsou obaly. V mnoha regionech na zemi se bohužel odpad netřídí a občas nekončí ani v popelnicích. Odhadem 3 miliardy lidí nemají přístup ke kontrolované likvidaci odpadu. To se nutně musí změnit. Plast vnímáme jako cennou surovinu, kterou je nutné dostat do oběhu.
Společnost Greiner to ví již dlouho: Od 80. let 20. století se koncern zabývá recyklací polymerů. Naši snahu nyní ještě více podnítila globální diskuze okolo plastu: Chceme koloběh pro plasty, a to tak rychle, jak jen je to možné. Zasadíme se o to!
 

Seit kurzem zählt auch die Kooperation mit Plastic Bank® in Manila, Philippinen, zum Umwelt-Engagement von Greiner Packaging. Hier geht es darum, den Plastikmüll aus den Meeren – insbesondere in Asien ein massives ökologisches Problem – in einen nachhaltigen Kunststoff-Kreislauf zurückzuführen. Durch das Sammeln von sogenanntem „Social Plastic®“ wird die Armut bekämpft, die Umwelt gesäubert und ein wesentlicher Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft geleistet.

Hier finden Sie ein Video über unser Engagement in Manila.

 

Zjistěte více

Best practice: