Společnost určující trendy know-how náskokem

Bariérová technologie

Nároky dnešních spotřebitelů na trvanlivost produktů bez použití konzervačních látek a přitom zajištění vysoké ochrany produktu rostou. Greiner Packaging jde s tímto trendem a investuje do vývoje tzv. bariérových technologií pro potravinářské plastové obaly. Bariérová technologie je založena na použití různých materiálových vrstev chránících obsah obalu. Tím, že Greiner Packaging klade důraz na širokou nabídku vyhovující požadavkům různých cílových skupin, posunul bariérové technologie hodně dopředu.

IBT IBT (inertní bariérová technologie)
Více

IBT (inertní bariérová technologie)
= bariéra vytvořená povrchovou úpravou

Kelímky jsou zavedeny do komory, ve které je vytvořeno vakuum. Pak je do komory přiveden kyslík a plyn s obsahem křemíku a pomocí elektrody je vytvořena plazma. Tím se na kelímcích vytvoří velmi tenký povlak z oxidu křemíku.

Bariérová vrstva je flexibilní a je vhodná pro sterilizaci i pasterizaci. Nemá vliv na transparentnost ani na hmotnost kelímku, což je důležitý faktor, pokud jde o logistiku a emise CO2. Neovlivňuje ani způsob likvidace či recyklaci.

MBT MBT (multibariérová technologie)
Více

MBT (multibariérová technologie)
= bariéra vytvořená několika vrstvami

Účinnější kyslíkové bariéry u potravinových obalů lze dosáhnout vložením speciální bariérové vrstvy z EVOH nebo PA do standardního plastu (PP nebo PET). Volbou plastových systémů lze vyhovět individuálním požadavkům plněných produktů. Tato technologie výroby plastových obalů pro potraviny je využívána v oblasti extruze, extruze fólie s následným tvarováním na kelímky a misky a v oblasti vstřikovacího vyfukování s dloužením pro láhve a jiné nádoby.

Multibariérová technologie umožňuje výrobu produktů s vysokou transparentností a současně možností plnění za horka, což je jednoznačnou výhodou oproti jiným řešením, která jsou v současnosti na trhu.

Všechny technologie k dispozici na nejnovějších strojích

Výrobní technologie

Široké portfólio produktů společnosti Greiner Packaging je založeno na mnoha výrobních technologiích. Jako výrobce plastových obalů garantujeme touto technologickou všestranností našim zákazníkům objektivní poradenství, které optimálně řeší jejich individuální potřeby. Veškeré technologie jsou k dispozici jak velkým zákazníkům s mezinárodní působností, tak domácím klientům. 

Různorodost technologií je neustále rozšiřována pomocí pravidelných investic, ze kterých profitují všichni zákazníci.

Extruze fólie Extruze fólie
Více

Extruze fólie

Plastový granulát je roztaven a pomocí tvarovací hubice je z něj tvarována termoelastická fólie, která je poté ochlazena a svinuta do role. Výrobní zařízení umožňuje výrobu vícevrstvých fólií. Do střední vrstvy lze zapracovat recyklovanou fólii.

Používané materiály: především PP a PS

Tvarování termoplastu Tepelné tvarování
Více

Tepelné tvarování

Extrudovaná fólie je z role priváděna do tvarovacího stroje, kde je ohřáta. Ve formě je pak fólie předtvarována a pomocí stlačeného vzduchu vytvarována do požadovaného tvaru, ochlazena a vyseknuta.

Při výstupu ze stroje jsou kelímky stohovány a pak v závislosti na jejich použití dále zpracovávány nebo baleny. Výsekový materiál je drcen přímo u stroje a později pri extruzi zapracován jako surovina do střední vrstvy fólie.

Používané materiály: termoelastické fólie z PS, PP, PET, R-PET

Produkty: např. jogurtové kelímky, vaničky na máslo, víčka a plata

Vstřikování Vstřikování
Více

Vstřikování

Plastový granulát je roztaven, pod tlakem vstříknut do formy, ochlazen a automaticky odebrán nebo vyhozen. Pomocí technologie vstřikování lze vyrobit téměr každý tvar, dokonce i s prolisem. 

Používané materiály: především PP, PS, PE, PA a PC

Produkty: především speciální obaly

Extruzní vyfukování Extruzní vyfukování
Více

Extruzní vyfukování

Extruzí vzniká parizon, který je odříznut a předán do tvarovací formy, kde je pomocí stlačeného vzduchu vyfouknut požadovaný produkt. 

Používané materiály: především PE

Produkty: láhve, kanystry, dózy  

Vstřikovací vyfukování s dloužením Vstřikovací vyfukování s dloužením
Více

Vstřikovací vyfukování s dloužením

Granulát je roztaven a vstřikováním je vytvořen předlisek, který už má dokončené hrdlo produktu. Předlisek je potom ve druhé formě protažen a pomocí vysokého tlaku vyfouknut do podoby hotového produktu. Vstřikování a vyfukování probíhají v rámci jednoho procesu, takže lze efektivně využít zbytkové teplo předlisku. 

Používané materiály: především PET a PP

Produkty: 5-galonové láhve na vodu (bez obsahu BPA), dózy na koření, tuby na hořčice, kojenecké láhve (bez BPA)

Kavoblow je vstřikovyfukovací stroj vyvinutý vlastními silami. Pomocí lineárního pohybu předlisku od vstřikovacího stroje k vyfukovací stanici lze na tomto stroji používat formy s vyšším počtem kavit. 

Používané materiály: PET, PP 

Produkty: především láhve na med, omáčky, ústní vody, čisticí prostředky atd.

Maximální rozmanitost dekorací

Dekorační technologie

Vzhled produktu – jeho design – určuje míru upoutané pozornosti v prodejním regálu. Při nákupním rozhodování hraje kromě tvaru rozhodující roli raké dekorace, resp. výtvarné provedení. Předpokladem úspěšného dekoračního řešení je kreativnost, ale i kvalita a funkčnost. Greiner Packaging zohledňuje všechny tyto složky svou rozsáhlou nabídkou dekoračních možností. Naší mimořádně silnou stránkou jsou prémiová dekorační řešení a mimořádně kvalitní řešení obalů.

In-Mold Labeling In-Mold Labeling
Více

In-Mold Labeling

Vzhled produktu – jeho design – určuje míru upoutané pozornosti v prodejním regálu. Při nákupním rozhodování hraje kromě tvaru rozhodující roli raké dekorace, resp. výtvarné provedení. Předpokladem úspěšného dekoračního řešení je kreativnost, ale i kvalita a funkčnost. Greiner Packaging Do vstřikovací formy, ve které je produkt tvarován, je vložena etiketa a tak neoddělitelně spojena s hotovým produktem. Tvarování a dekorace jsou prováděny v jednom procesním kroku. Povrch může být matný, drsný, lesklý nebo se soft-touch efektem. Touto technologií lze dekorovat celou vnější konturu produktu ve fotokvalitě.

K3® kombinace kartonu a plastu K3® kombinace kartonu a plastu
Více

K3® kombinace kartonu a plastu

Na plastový kelímek je aplikován kartonový plášť, který může být vyroben z recyklovaného papíru. Vnější i vnitřní stranu segmentu lze potisknout ve fotokvalitě. Pomocí okénka v kartonovém segmentu nebo tím, že kartonový plášť nezakrývá celou výšku transparentního kelímku, je možné také zviditelnění náplně. Použitím kartonového pláště se v porovnání s běžnými kelímky značně snižuje podíl plastu. U této technologie je dokonce možné trojdimenzionální vytvarování obalu (K3®-D). K3® kelímky jsou dostupné také jako tzv. multipaky. 

Sleevování Sleevování
Více

Sleevování

Na kelímek je aplikován sleeve (tenký plastový rukáv). Ohřátím pomocí páry nebo elektrického tepelného zářiče se sleeve smršťuje do tvaru produktu. Sleevy mohou sahat přes ramenní část produktu a lze je aplikovat na oblé i hranaté produkty. Jako sleevovací materiál se používá PET, OPS nebo PVC. Sleevováním lze dekorovat i zvláštní tvary obalu

Potisk Potisk
Více

Potisk

U této technologie je barva nanášena přímo na podkladový materiál. V závislosti na designu, materiálu a tvaru kelímku jsou k dispozici různé technologie tisku. 

Suchý ofsett:

U této technologie nepřímého tisku z plochy je potiskovací barva přenášena pomocí gumové podložky na hranaté klišé. Klišé přenáší barvu na produkt. Využít lze až osm barevníků. 

Sítotisk:

Pomocí gumové stěrky je přes síto protlačováno na potiskovaný materiál až osm barev. Vysoká vrstva barvy zaručuje mimořádně dlouhou trvanlivost tisku. 

Všech šest barev používaných v sítotisku lze tisknout s metalickým efektem. Metalický potisk lze aplikovat na soft-touch i lesklé povrchy. Díky své eleganci je metalický potisk atraktivní především pro prémiové produkty.

Tamponový tisk:

Tampon přebírá barvu z nabarveného klišé a přenáší ji na potiskovaný podklad. Takto jsou postupně aplikovány až čtyři barvy. 

Předtištěná fólie:

Plochá fólie je potiskována až deseti barvami technologií hlubotisku nebo flexotisku. Potištěná fólie je následně tepelným tvarováním zpracována na víčka.

Etiketování Etiketování
Více

Etiketování

Hlubotiskem nebo offsetovým tiskem (fotokvalita) je nejdříve vytištěna etiketa.

Pomocí etiketovacího zařízení je etiketa automaticky aplikována na produkt. Tato varianta dekorace umožňuje dekorovat také rohy a hrany.

Horká ražba Horká ražba
Více

Horká ražba

U této reliéfní dekorace obalů je pomocí ohřáté raznice ražena na produkt speciální fólie.