Důvěra. Kontinuita.
Trvalá udržitelnost

Přibližně 70 % zemského povrchu je pokryto vodou, proto se Zemi také někdy říká „modrá planeta“. Společnost Greiner Packaging se hlásí k ochraně naší planety a jejích obyvatel. Trvalá udržitelnost je proto pro nás velmi důležitým tématem a nezačíná až u ekologických plastových obalů.  

„Blue packaging“ je naším závazkem jednat vůči životnímu prostředí, společnosti a našim zákazníkům ekologický, hospodárně a se sociální odpovědností. Podle našeho názoru je totiž trvale udržitelný rozvoj možný jen s implementací všech tří aspektů současně.

blue packaging
Pro zachování neporušeného životního prostředí

Ekologie

Naše životní prostředí je naše minulost i současnost a my všichni se musíme postarat o to, aby bylo zachováno i do budoucna! Greiner Packaging tuto odpovědnost rád přijímá!

Jako průmyslový podnik klademe důraz na viditelná a dlouhodobá opatření. Nereagujeme pouze na změny životního prostředí, ale dali jsme si za cíl i proaktivní přístup. Zaměřili jsme se přitom na tři hlavní oblasti: 

Wasserblätter
Investice do infrastruktury

Infrastruktura

Odpovědné nakládání
se surovinami a zdroji

Suroviny a zdroje

Společnost Greiner Packaging se intenzívně zabývá využíváním alternativních surovin, jako je např. D-PET. Jako velká společnost chceme také ukázat směr a podpořit využívání alternativních surovin, jakmile budou na trhu - klíčovým slovem je zde PLA.  

Při používání našich materiálů pro ekologické plastové obaly je pro nás mimořádně důležité zdraví spotřebitelů. Dva roky předtím, než EU v roce 2011 zakázala používání polykarbonátu (PC) pro výrobu dětských lahví, společnost Greiner Packaging už tyto citlivé produkty vyráběla bez obsahu BPA. Od roku 2014 jsou všechny produkty pro potravinářský průmysl ve společnosti Greiner Packaging vyráběny bez obsahu BPA.

Vizionářské plastové produkty

Produkty

Pro zdravý podnik

Ekonomika

Společnost Greiner Packaging má za sebou dlouhou historii vyznačující se stálým růstem. Udržitelné hospodaření se současným zaměřením na ekologické obaly je pro nás dlouhodobým podnikatelským myšlením. Přitom cítíme odpovědnost vůči našim zákazníkům, zaměstnancům a přírodnímu prostředí. Našim zákazníkům nabízíme spolehlivost dodávek a našim zaměstnancům jistotu zaměstnání a spravedlivé pracovní podmínky.

Co se týče trvalé udržitelnosti, považujeme za zvlášť důležitý vztah mezi ekologickým chováním a ekonomickým užitkem. Na rozdíl od tradičního pohledu jsou opatření na ochranu životního prostředí společnosti Greiner Packaging chápána jako potenciály ekonomické udržitelnosti. Tento přístup umožňuje všestrannou prospěšnost vedoucí jak ke snížení ekologické zátěže, tak k ekonomickým výhodám.

 

 

Pro silnou společnost

Sociální záležitosti

Jako podnik s rakouským původem klade Greiner Packaging vysoké nároky na pracovní podmínky a bezpečnost nejen na lokální úrovni, ale i ve všech svých mezinárodních stanovištích.

Společnost Greiner Packaging si je současně vědoma velkého významu regionálnosti. Každé stanoviště musí být chápáno jakou součást daného regionu. Proto klademe velký důraz na to, abychom vytvářením jistých pracovních míst přispívali k ekonomickému a sociálnímu blahobytu regionů, ve kterých se naše stanoviště nacházejí.