Maximální rozmanitost dekorací

Dekorační technologie

Vzhled produktu – jeho design – určuje míru upoutané pozornosti v prodejním regálu. Při nákupním rozhodování hraje kromě tvaru rozhodující roli raké dekorace, resp. výtvarné provedení. Předpokladem úspěšného dekoračního řešení je kreativnost, ale i kvalita a funkčnost. Greiner Packaging zohledňuje všechny tyto složky svou rozsáhlou nabídkou dekoračních možností. Naší mimořádně silnou stránkou jsou prémiová dekorační řešení a mimořádně kvalitní řešení obalů.

In-Mold Labeling In-Mold Labeling
Více

In-Mold Labeling

Vzhled produktu – jeho design – určuje míru upoutané pozornosti v prodejním regálu. Při nákupním rozhodování hraje kromě tvaru rozhodující roli raké dekorace, resp. výtvarné provedení. Předpokladem úspěšného dekoračního řešení je kreativnost, ale i kvalita a funkčnost. Greiner Packaging Do vstřikovací formy, ve které je produkt tvarován, je vložena etiketa a tak neoddělitelně spojena s hotovým produktem. Tvarování a dekorace jsou prováděny v jednom procesním kroku. Povrch může být matný, drsný, lesklý nebo se soft-touch efektem. Touto technologií lze dekorovat celou vnější konturu produktu ve fotokvalitě.

K3® kombinace kartonu a plastu K3® kombinace kartonu a plastu
Více

K3® kombinace kartonu a plastu

Na plastový kelímek je aplikován kartonový plášť, který může být vyroben z recyklovaného papíru. Vnější i vnitřní stranu segmentu lze potisknout ve fotokvalitě. Pomocí okénka v kartonovém segmentu nebo tím, že kartonový plášť nezakrývá celou výšku transparentního kelímku, je možné také zviditelnění náplně. Použitím kartonového pláště se v porovnání s běžnými kelímky značně snižuje podíl plastu. U této technologie je dokonce možné trojdimenzionální vytvarování obalu (K3®-D). K3® kelímky jsou dostupné také jako tzv. multipaky. 

Sleevování Sleevování
Více

Sleevování

Na kelímek je aplikován sleeve (tenký plastový rukáv). Ohřátím pomocí páry nebo elektrického tepelného zářiče se sleeve smršťuje do tvaru produktu. Sleevy mohou sahat přes ramenní část produktu a lze je aplikovat na oblé i hranaté produkty. Jako sleevovací materiál se používá PET, OPS nebo PVC. Sleevováním lze dekorovat i zvláštní tvary obalu

Potisk Potisk
Více

Potisk

U této technologie je barva nanášena přímo na podkladový materiál. V závislosti na designu, materiálu a tvaru kelímku jsou k dispozici různé technologie tisku. 

Suchý ofsett:

U této technologie nepřímého tisku z plochy je potiskovací barva přenášena pomocí gumové podložky na hranaté klišé. Klišé přenáší barvu na produkt. Využít lze až osm barevníků. 

Sítotisk:

Pomocí gumové stěrky je přes síto protlačováno na potiskovaný materiál až osm barev. Vysoká vrstva barvy zaručuje mimořádně dlouhou trvanlivost tisku. 

Všech šest barev používaných v sítotisku lze tisknout s metalickým efektem. Metalický potisk lze aplikovat na soft-touch i lesklé povrchy. Díky své eleganci je metalický potisk atraktivní především pro prémiové produkty.

Tamponový tisk:

Tampon přebírá barvu z nabarveného klišé a přenáší ji na potiskovaný podklad. Takto jsou postupně aplikovány až čtyři barvy. 

Předtištěná fólie:

Plochá fólie je potiskována až deseti barvami technologií hlubotisku nebo flexotisku. Potištěná fólie je následně tepelným tvarováním zpracována na víčka.

Etiketování Etiketování
Více

Etiketování

Hlubotiskem nebo offsetovým tiskem (fotokvalita) je nejdříve vytištěna etiketa.

Pomocí etiketovacího zařízení je etiketa automaticky aplikována na produkt. Tato varianta dekorace umožňuje dekorovat také rohy a hrany.

Horká ražba Horká ražba
Více

Horká ražba

U této reliéfní dekorace obalů je pomocí ohřáté raznice ražena na produkt speciální fólie.