Transitions to the future
Play video

IBT (inert barrier technology)

Přírodní a čerstvé s delší trvanlivostí

 

Svou inertní bariérovou technologií (IBT) se společnosti Greiner Packaging podařilo povýšit trvanlivost potravin v případě plastových kelímků na zcela novou úroveň. Zatímco dřívější úsilí o prodloužení trvanlivosti potravin bylo zaměřeno na ošetření ultravysokou teplotou nebo přidání konzervantů, IBT toto prodloužení umožňuje i bez všech těchto zásahů.

I když spotřebitelé očekávají dlouhou trvanlivost, zůstávají velmi skeptičtí, co se týče chemických změn potravin. S naší technologií můžeme výrobcům potravin nabídnout obalové řešení, které zlepšuje jak trvanlivost, tak kvalitu produktů.

 

Požadavek

Jak bariérová technologie funguje

Tato specifická technologie využívá aplikace bariérové vrstvy na povrch plastových kelímků. Tady vstupují do hry vynikající vlastnosti kysličníku křemičitého: Kelímky jsou nejdříve zavedeny do vakuové komory. Pak je komora naplněna kyslíkem a plynem s obsahem silikonu a pak pomocí elektrody vytvořena plazma. Tak se na povrchu kelímků vytvoří povlak (nazývaný “kovalentní vazba” – spojení mezi nanesenou vrstvou a plastem). Vrstva SiOx je chemicky inertní a proto nereaktivní. Propustnost kyslíku a vlhkosti je značně snížena. Kyslíková bariéra se tak v porovnání s obaly bez ochranné vrstvy výrazně zvyšuje – u propylénových (PP) kelímků cca o faktor 20 a u polystyrénových (PS) kelímků cca o faktor 30. Protože bariérová vrstva nijak nereaguje s vnějšími vlivy, výsledkem je výrazné zlepšení ochrany aroma. Aroma a chuť náplně zůstávají zcela zachovány.

(copy 10)

Facts of interest

Bariérové vlastnosti jsou všeobecně chápány jako nepropustnost nebo jen velmi malá propustnost plynů, par a pachů.

Propustnost (permeace) je molekulární průnik kapalných nebo plynných látek neporézními materiály.

V obalovém průmyslu znamená migrace pohyb molekul z obalu do náplně a naopak. Důsledkem migrace jsou změny chuti potraviny a kratší trvanlivost. EU vydala jasné směrnice k mezním hodnotám migrace pro potravinářské obaly.

Látky, které v předpokládaných podmínkách jejich aplikace nereagují s potenciálními reakčními partnery jako je voda nebo vzduch, jsou chemicky inertní.

Unikátní technologie – několik ocenění

Potenciál, který skýtá IBT, je vyzdvižen několika mezinárodními oceněními, která jsme doposud za tuto inovační technologii obdrželi. V roce 2015 jsme získali ocenění Swiss Packaging Award a na WorldStar Packaging Awards v Bombaji v roce 2016 jsme zvítězili nad 293 obalovými projekty z 35 zemí. Poté nám World Packaging Organisation v Budapešti předala prestižní zlaté ocenění President´s Award, což je velká pocta, protože toto ocenění je udělováno jen jednomu ze všech vítězů World Star Packaging Award. Samozřejmě to pro nás není důvodem k usínání na vavřínech – tato ocenění nás motivují k dalšímu vývoji IBT.

WorldStar 2016 Winner