Společnost určující trendy know-how náskokem

Bariérová technologie

Nároky dnešních spotřebitelů na trvanlivost produktů bez použití konzervačních látek a přitom zajištění vysoké ochrany produktu rostou. Greiner Packaging jde s tímto trendem a investuje do vývoje tzv. bariérových technologií pro potravinářské plastové obaly. Bariérová technologie je založena na použití různých materiálových vrstev chránících obsah obalu. Tím, že Greiner Packaging klade důraz na širokou nabídku vyhovující požadavkům různých cílových skupin, posunul bariérové technologie hodně dopředu.

IBT IBT (inertní bariérová technologie)
Více

IBT (inertní bariérová technologie)
= bariéra vytvořená povrchovou úpravou

Kelímky jsou zavedeny do komory, ve které je vytvořeno vakuum. Pak je do komory přiveden kyslík a plyn s obsahem křemíku a pomocí elektrody je vytvořena plazma. Tím se na kelímcích vytvoří velmi tenký povlak z oxidu křemíku.

Bariérová vrstva je flexibilní a je vhodná pro sterilizaci i pasterizaci. Nemá vliv na transparentnost ani na hmotnost kelímku, což je důležitý faktor, pokud jde o logistiku a emise CO2. Neovlivňuje ani způsob likvidace či recyklaci.

MBT MBT (multibariérová technologie)
Více

MBT (multibariérová technologie)
= bariéra vytvořená několika vrstvami

Účinnější kyslíkové bariéry u potravinových obalů lze dosáhnout vložením speciální bariérové vrstvy z EVOH nebo PA do standardního plastu (PP nebo PET). Volbou plastových systémů lze vyhovět individuálním požadavkům plněných produktů. Tato technologie výroby plastových obalů pro potraviny je využívána v oblasti extruze, extruze fólie s následným tvarováním na kelímky a misky a v oblasti vstřikovacího vyfukování s dloužením pro láhve a jiné nádoby.

Multibariérová technologie umožňuje výrobu produktů s vysokou transparentností a současně možností plnění za horka, což je jednoznačnou výhodou oproti jiným řešením, která jsou v současnosti na trhu.