Zpět | 25.09.2017

Vše (ještě pevněji) v ruce

Láhve na mléko s integrovaným uchem mají dvě zásadní výhody: dobře padnou do ruky a umožňují zvlášť snadné vylévání. Greiner Packaging je jediným dodavatelem plastových lahví tohoto druhu na rumunském trhu a dodává je již spoustu let tradičnímu mlékárenskému podniku Albalact. Aby bylo v budoucnu ještě lépe vyhověno i logistickým potřebám, Greiner Packaging – v úzké spolupráci s Albalact – tento obal ještě zdokonalil: v sérii náročných testů bylo zoptimalizováno rozložení materiálu mezi stěnou láhve a plastovým uchem. Láhev tak má teď lepší stabilitu a lze ji tudíž lépe stohovat.

„Dřív bylo možné ukládat na sebe jen tři vrstvy lahví na mléko. Díky novým statickým podmínkám je možné ukládat je na paletu ve čtyřech vrstvách. To snižuje naše logistické náklady o 33 procent“, s radostí konstatuje Irina Mandoiu, Deputy General Manager společnosti Albalact,

Fakta k obalu:

 

  • Objem: 2 l 
  • Materiál: HDPE
  • Technologie: extruzní vyfukování
  • Druhy: obsah tuku 1,5 %, 3,5 %