Zpět | 04.04.2017

Trend udržitelnosti

Pojem udržitelnost byl sice formulován již v 18. století – saský důlní hejtman, Hans-Carl von Carlowitz, ve své knize o ekonomice lesního hospodářství napsal: "Kácej jen tolik dřeva, kolik les snese! Tolik dřeva, kolik může dorůst". Nicméně až do doby před několika desetiletími by si se slovem udržitelnost spojovala něco konkrétního snad jen malá skupinka aktivistů. Dnes je to jinak. Každý mluví o udržitelnosti a především podniky se snaží jednat se stále větší ekonomickou, ekologickou a sociální udržitelností. V neposlední řadě proto, že to spotřebitelé vyžadují. Zvlášť využívání plastů se přitom stále znovu dostává pod palbu kritiky. Přesto je přínos, který už byl pro lepší bilanci životního prostředí realizován, značný, i když často zůstává nepovšimnut.

Například plastové obaly jsou v porovnání s alternativními obaly mimořádně lehké a při přepravě tak představují velký potenciál snížení emisí CO2. Ve velké míře již také byly realizovány snahy o snížení podílu plastu – jako například kombinací plastu a kartonu označované u Greiner Packaging jako K3®. Kartonový plášť pokrývající plastový kelímek je pokud možno vyráběn z recyklovaného kartonu. Ke snížení plýtvání potravinami přispívají v neposlední řadě bariérové obaly, které prodlužují jejich trvanlivost.

Přesto jsou před námi velké výzvy, které nemůže vyřešit jednotlivý podnik ani jednotlivé odvětví. Cílem musí být udržet plast déle v oběhu – tedy recyklace. V tomto směru je kromě jiného zapotřebí senzibilizace v oblasti správné likvidace odpadů. Například organizovanému třídění odpadu není v mnoha zemích světa pořád ještě věnována pozornost. Ale dokonce i v Evropě, kde jsou systémy na třídění odpadu zavedeny už dlouho, je pořád ještě obtížné plasty recyklovat. Především v případě obalů pro potravinářskou oblast, protože pro jejich výrobu musí být použity stoprocentně čisté recyklované materiály – už jediný šamponový obal likvidovaný společně s potravinovými obaly činí zpracování odpadu velmi komplexním a obtížným. Kromě toho ještě není jasné, kolik procent recyklovaného materiálu určité produkty snesou, jak budou na nové suroviny reagovat stroje nebo jak přesně tím budou ovlivněny vlastnosti obalů. Objasnit to může jen intenzívní výzkum a dlouhodobé studie. Greiner Packaging se jako člen Ellen MacArthur Foundation potýká s touto výzvou společně s jinými podniky. Rovněž provádíme aktivní výzkum v oblasti bioplastů. Ani zde totiž není ještě jasné, co budou tyto materiály znamenat pro proces a stroje. Navíc jsou mnohé bioplasty při zpracování velmi citlivé a nelze je proto využít ke všem účelům.

Je zřejmé, že přispění ke snížení ekologické stopy je na každém jednotlivém člověku, každém podniku a každém státu – pro náš zítřek a budoucnost.