Zpět | 24.11.2016

Smart Packaging on Innovation Day 2016

16. listopadu přivítal Greiner Packaging v Packworldu návštěvníky pátého každoročně konaného Inovačního dne. V souladu s mottem “Smart Packaging” se letošní Inovační den zabýval otázkou dopadu digitalizace na obchod a obaly. Šesti fascinujících prezentací vynikajících řečníků, mezi nimi i Karla Golty, který apeloval na odvahu v digitálním obalu, se zúčastnilo 140 hostů.

Jak úžasný může obal být? Podle názoru Karla Golty a jeho prezentace na Inovačním dni 2016 v Packworldu velmi úžasný. Mýlí se každý, kdo si myslí, že jsme se smartphony, nositelnou elektronikou atd. už dosáhli vrcholu digitálního ledovce. Ve skutečnosti jsme teprve začali. Podle odhadů dosáhne “umělá inteligence”, “robotika” a “Internet věcí” do roku 2020 tržního objemu kolem 1,7 miliardy Euro. Podle názoru Karla Golty je tržní potenciál dokonce ještě vyšší. Ale co to znamená pro obaly?

Lidé se stále vice spoléhají na digitální média, například když se rozhodují o koupi. Filtrovací funkce v digitálním procesu tedy stále více slouží jako selektory nutné k rozhodování. Nebo chtějí znát názor internetové komunity, které produkty jsou hodné doporučení a kterých je lépe si nevšímat.

I když je úžasné mít v současnosti všechny tyto možnosti, bylo by ještě lepší, kdyby bylo možné zkombinovat všechny tyto informace s klíčovými daty. A právě to je okamžik, kdy se do hry dostává obal. Například digitální potravinový obal může komunikovat s fitness monitorovacím zařízením a přesně vám říct, kolik kalorií jste dnes už spotřebovali. A naopak vám fitness monitorovací zařízení taktně připomene, kolik kroků ještě musíte udělat, abyste všechny kalorie spálili. Ale digitální obal nejen vysílá informace – stále také poskytuje nové informace v závislosti na tom, co je v současnosti předmětem zájmu. Ráno v supermarketu vám může říct, kolik musíte zaplatit za výrobek a pak zase, když přijdete domů, navrhnout pro ingredience recept.

S digitálním obalem lze otevřít celý nový svět zážitků a Greiner Packaging se těší na prozkoumání tohoto aspektu společně se svými zákazníky.